euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Карел де Хухт: трябва да приключим преговорите от кръга Доха

euinside, January 12, 2010

Изслушването на кандидата за еврокомисар по търговията Карел де Хухт започна току-що. Бившият белгийски външен министър и евродепутат посочва като първи свой приоритет в писмените си отговори до Европейския парламент приключването на преговорите в кръга Доха за международна търговия. От десетилетия ЕС е един от най-силните привърженици на многостранната търговска архитектура, затова и г-н Де Хухт смята да продължи да отстоява създаването на глобална, ефективна и предвидима система от правила за открита търговия. Според белгийския кандидат, това ще предотврати навлизането в протекционистична спирала - нещо, което се е случило по време на Великата Депресия.

На второ място, бившият белгийски външен министър посочва сключването на споразумения за свободна търговия с Индия, страните от АСЕАН (югоизточна Азия и тихоокеанското крайбрежие), Украйна, Канада, Средиземноморието. Като допълнение, според Карел де Хухт, трябва да бъдат засилени и отношенията с ключови икономически играчи като САЩ, Китай, Япония или Русия.

Третият приоритет, посочен от белгийския кандидат, ще бъде международната търговия да заеме полагащото й се място в стратегията на ЕС 2020 г., както и да бъде включена в повечето европейски политики, за да може и гражданите да се възползват от нея.

new 11:31 Много интересни въпроси бяха поставени на Карел де Хухт, на които той отговори сравнително добре подготвен. Един от най-тежките въпроси беше свързан със сключването на споразумение за търговия с Русия, както е описано във втория приоритет на белгийския кандидат. Питането към него беше дали подобно споразумение ще означава началото на ново стратегическо партньорство с Москва, както и за премахване на нетарифните бариери. Предложеният за кандидат по търговията отговори малко витиевато по отношение на споразумението с Русия, но припомни, че при сключването на споразумения ЕС винаги поставя съответните условия, които трябва да се спазват.

Що се отнася до нетарифните бариери, Карел де Хухт заяви, че това е един от най-сериозните проблеми пред международната търговия и че този въпрос може да се реши най-добре на двустранен принцип. Де Хухт подкрепя членството на Русия в СТО (Световната търговска организация), но допълни, че това зависи от самата Русия. По думите му, Москва в момента действа в противоречие с отговорностите и ангажиментите, които е поела спрямо ЕС за членството в СТО. Той добави, че това е много чувствителен проблем, но не успя да се изкаже, тъй като му изтече времето за отговор на въпрос от 2 мин.

Белгийският кандидат беше попитан и на какво се дължи неуспеха на преговорите от Доха до момента и какво смята да направи, за да доведе преговорите докрай. Според него, 90% от темите, обсъждани в Кръга Доха ще завършат със споразумение през 2011 г. Без да посочва подробности, Карел де Хухт посочи, че основен проблем в преговорите са земеделските субсидии: "... просто все още има разлики в мненията по някои теми, най-вече от селскостопански характер". Става дума за искането на бедните и развиващи се държави богатите да премахнат субсидиите върху земеделската им продукция, тъй като това прави производството на бедните страни неконкурентно и непродаваемо на пазарите в САЩ, ЕС, Япония, Канада и останалите развити държави.

Попитан дали ЕС не трябва да промени позицията си в Кръга Доха предвид новите реалности - кризата, промените в климата, бедността, правата на човека, кандидатът за еврокомисар по търговията отговори, че ЕС винаги е бил защитник на развитието, но промените в климата са важна тема, която най-добре може да бъде адресирана в рамките на СТО.

Беше зададен много интересен въпрос от страна на британски евродепутат за това по какъв начин Карел де Хухт ще успее да представлява интересите на 27 страни-членки на ЕС, които имат различни интереси и различно ниво на развитие. Г-н Де Хухт обаче заяви, че независимо от трудностите, единното представителство във всички случаи е по-добро, отколкото наличието на 27 отделни представители.

Българският евродепутат от групата на либералите Метин Казак пък зададе въпроса за връзката между общата външна политика и общата търговия, както и за сътрудничеството между Карел де Хухт и новия върховен представител за външната политика на Съюза Катрин Аштън. По думите на белгийския кандидат, общата търговска политика е неизменна част от единната външна политика, но има своите особености и специфики. Според него, проблем в общуването с баронеса Аштън едва ли ще има, най-малкото защото досега тя заемаше неговия пост в продължение на 1 година.

new 13:56 Изслушването на Карел де Хухт приключи след повече от 3 часови въпроси по много и различни теми, свързани с международната търговия, анти-дъмпингови мерки, подкрепа за изпаднали в криза промишлености, двустранни споразумения, както и за комбинацията от защита на интересите и нарушенията на правата на човека от някои държави, с които ЕС има или планира да сключи търговски споразумения. Според председателството на парламентарната комисия по международна търговия, г-н Де Хухт се е представил много добре и е бил относително добре подготвен. Изслушването се оказа блестящ пример за европейска демокрация - открити въпроси, ясни отговори, заяви председателят на комисията Витал Морейра от Португалия в края на изслушването. Въпреки че повечето членове бяха доволни от представянето на белгийския кандидат, имаше и критики за това, че не е бил особено убедителен в обясненията си по какъв начин ще доведе до успешен край преговорите от Кръга Доха, както и какви са плановете му за анти-дъмпинговите мерки.