euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Съдът vs. МВР: Акция „Балъците” срещу обществото

Ралица Ковачева, July 23, 2010

Докладът на Европейската комисия за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешните работи предизвика нов епизод на продължителната окопна война между МВР и съдебната система.

Началото сложи отново изпълнителната власт с откровено нападателните коментари на премиера Бойко Борисов и вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов. Непосредствено след публикуването на доклада Цветанов каза, че "съдебната система не отговаря на потребностите на обществото, на държавата" и призова съдебната власт да го прочете внимателно, а премиерът обяви, че „магистратите разбират, че с този доклад тегнат като воденичен камък върху народа, върху оценката и просперитета на държавата.”

Само ден по-късно по БНТ Цветанов сподели, че 5% от българските съдии са замесени в престъпни практики, а съдебната система е сраснала с престъпността и политическите партии, които са управлявали България през последните 20 години.

Поредната публична нападка на министъра към съдебната власт предизвика гневна реакция от страна на Съюза на съдиите. Той разпространи писмо-обръщение към своите членове, в което припомня, че вече повече от половин година съдиите работят „в трудни и враждебни условия - при изключителна криза на общественото доверие, в атмосфера на непрекъснати скандали с представители на съдебната власт и без авторитетът на правосъдието да получи адекватна институционална защита от органите, призвани да го правят.” А напрежението между съда и изпълнителната власт се е задълбочило след доклада на Комисията.

“Каква обществена полза носи съобщената вчера от министър Цветанов обща информация, че 5 % от магистратите са свързани с престъпността? Не осигурява общественото спокойствие, нито помага за разобличаването на корумпираните, а единствено подкопава доверието в работата на съда и причинява незаслужено неудобство и обида на почтените съдии”, се каза в писмото.

Заради „продължаващия процес по уронване на престижа на съдебната власт” Съюзът изготвя мотивирано искане за сезиране на институции на Съвета на Европа „за дълбочинно проучване и експертиза на състоянието на независимостта на съда в България”. Там се цитират случаи „в които висши представители на властта решават съдебни дела в медиите и чрез неконкретизирани нападки създават страх и несигурност у магистратите”.

”Сигурни сме, че формалният подход – да създадем привидност, че отговаряме на препоръките на ЕК, не е онова смислено действие, което ще доведе до установяване на върховенството на закона. Държавноотговорното решение не изисква осъдителните присъди да се увеличат безкритично от 96% на 100%, нито да бъдат задържани под стража всички лица, изброени от министъра на вътрешните работи, ако не са налице основания за това. Необходимо е реално повишаване на качеството на правосъдието. В рамките на нашите институционални възможности това означава – ефективно управление на кадрите в съдебната власт и повишаване на професионалната ни квалификация.”

„Дължим да покажем и на себе си, и на гражданите, че имаме професионален капацитет за реформа – както в мисленето, така и в делата си”, се казва в писмото.

По отношение на доклада на ЕК, съдиите ще изпратят становището си до министъра на правосъдието и ще предложат „конкретни мерки за по-ефективното и демократично управление на съдебната власт”. „Опасяваме се, че част от предлаганите изменения в ЗСВ (Закона за съдебната власт) за провеждане на местни конкурси и за атестирането влизат в директно противоречие с отправените препоръки от ЕК”, пишат, обаче, съдиите.

Тонът на писмото не кореспондира по никакъв начин с официалната позиция на Висшия съдебен съвет за доклада, според която документът съдържа „сериозен анализ и обективно висока оценка на правителството за осъществяване процеса на реформи в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност”. За разлика от войнствения тон на съдиите, ВСС изразява готовност да си сътрудничи с всички институции в името на съдебната реформа.

Само ден по-късно обаче, ВСС излезе със становище, че някои от предлаганите промени в Закона за съдебната власт противоречат на конституцията. Една от основните забележки на ВСС е, че "идеята да се подлагат членове на ВСС на проверка за надеждност от органите на изпълнителната власт застрашава конституционно установения принцип на разделение на властите". Именно вътрешният министър Цветан Цветанов е най-големият радетел на идеята членовете на ВСС да бъдат проверени от службите, за да получат допуск до класифицирана информация.

Самият Цветанов продължи да триумфира публично с оценката на Брюксел, която според него е успех за МВР. Въпреки, че в доклада ясно се казва, че е необходимо ”да продължи реформата на полицията, за да се създаде компетентна криминална полиция”, а „събирането на качествени доказателства в досъдебната фаза остава сериозен проблем”. euinside постави този въпрос на вицепремиера Цветанов, който отговори, че се организират семинари за повишаване компетентността на полицаите и ще бъде потърсена помощта на евроатлантическите ни партньори.

Само ден по-късно министърът заяви, цитиран от вестник "Дневник", че реформа в МВР ще има "когато се постигне цялостен политически консенсус за една бъдеща реформа и тя може да бъде осъществена след две, три, четири години, когато има и финансов ресурс, за да бъде обезпечена". Както знаете, МВР остана единственото ведомство, почти незасегнато от съкращенията в държавната администрация - със съкратени 3 хиляди бройки. Като се има предвид, че в него работят близо 60 хиляди души, цифрата е нищожна.

В резултат, вместо да провокира откровена обществена дискусия за съдебната реформа, докладът на ЕК се превърна в онзи „вестник”, с който се (до)убива престижът на съдебната система (по аналогия с приказката, че муха и банка се убиват с вестник). Документът беше непочтено използван от изпълнителната власт в необяснимата й война със съдебната. Обществото няма полза от тази свада, защото, по думите на председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, всички сме в една лодка.

С какъвто и „устрем” да се гребе, ако няма синхрон, лодката ще се обърне. А тогава, както е известно, проблемът на давещите се е проблем на самите давещи се. Единствените, които печелят, са тези, които ловят риба в мътна вода. Те просперират, докато срещу обществото се води акция „Балъците”.