euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Владимир Шопов: Преговорният процес с Турция не може да бъде удържан твърде дълго

Аделина Марини, July 21, 2011

Процесът на преговори за членство с Европейския съюз е de facto суспендиране на суверенитета на преговарящата страна, чрез законодателна роля. България, а и много други вече присъединили се или в процес на присъединяване държави не гледат на този процес по този начин, но при Турция това суспендиране на равнопоставеността много трудно може да бъде удържано твърде дълго. Това беше една от основните и много интересни тези на политолога Владимир Шопов, изказани по време на дискусията "Турция и Европейският съюз: формули за общо бъдеще", организирана в София от euinside, Европейският институт за стратегии и политики | espi и StratCom на Пламен Ралчев на 13 юли.

Г-н Шопов се спря на темата "Как мислим за ползите и предизвикателствата от членството на Турция?" като заяви, че Турция вече има много по-завършен манталитет, икономическа и външнополитическа инфраструктура на регионална сила, отколкото преди 15 или 20 години. Това е и причината, поради която страната все по-малко ще е склонна да се съобразява. От своя страна, всички тези фактори водят до принизяване на ролята на самия преговорен процес, защото не е тайна, че решението за членството на Турция в ЕС ще бъде взето извън преговорния процес.

Той очерта и основните аргументи "за" и "против" членството на Турция в ЕС. Един от основните аргументи "за" е геополитическият, според който големината на Турция ще има ролята на геостратегически мултипликатор, който ще помогне на ЕС да бъде по-убедителен играч глобално. Сериозен аргумент "против" обаче е, че различността на Турция (в различни аспекти) ще намали "сцеплението" в самия ЕС и възможността му да говори с "един глас".