euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ДПС се съсредоточават върху контрола в своята стратегия за националната сигурност

Аделина Марини, July 2, 2009

Стратегията на ДПС за развитие на националната сигурност и отбрана за периода 2009-2013 г., включена в предизборната програма на движението е постна, тясно ориентирана и явно е правена от експерти, които имат поглед само върху разузнавателните служби. Така коментира документа, за euinside, експертът по отбраната и сигурността на ГЕРБ полковник Валентин Радев. Той и генерал Аньо Ангелов са авторите на частта за отбраната в предизборната програма на ГЕРБ. Притеснително е обаче, че авторите на документа на ДПС почти през цялото време говорят само за службите. "Имам чувството, че, тя така е написана и, ако е вярно и това е на ДПС всъщност документа, а не само някаква малка група техни експерти, това говори изобщо за идеята им за следене, за отбраната, за сигурността, на МВР, за тези силовите министрества и това, някак си притеснява", добави полк. Радев.

"Ако всичко това е верно и е разписано и от ръководството на ДПС, тогава те се съсредоточават само върху контрола. Те нямат идеи - какво ще представлява сферата на отбраната, ще има ли интегриран модел, как ще се развива, какъв е законът - добър или лош, там някакви идеи за промени в закона в социалната сфера, ако щете, за купуване на нова техника, за боеспособност, трябва ли да има такива закони за утилизация, добре ли се разходват средствата на министерство, което има един от петте най-големи бюджети в държавата - това са милиард и 120 млн. лв. - тези неща ги няма никъде. Почти през цялото време се говори за службите, какъв контрол", добави полк. Радев.

България вече няма нужда от разработването на подобни неща, които според полковник Валентин Радев са взети от миналото, защото като член на НАТО страната ни се ползва от добрите практики на партньорите ни. Той нарече документа "претенция за стратегия" като добави, че в нея е наблегнато на детайли, а липсват едрите и съществени неща.

Според експерта на ГЕРБ обаче, има и положителни неща, едно от които е, че на преден план е изведена борбата срещу тероризма, което в много малко предизборни програми го има, а е много актуално предвид факта, че България е външна граница, че скоро може да спре корупцията, както и много канали, които минават през България с дрога, проституция и всичко това ще рефлектира върху националната сигурност. "Когато прекъснем тези канали, някои ще реагират", обясни полк. Радев. Целият дух на документа обаче е малко притеснителен, добави той.

Друг положителен елемент в документа на ДПС е искането да има функционални закони за службите, защото "не може Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана да нямат отделен закон. Те са без закони! Те се движат по други поднормативни актове. Това е неправилно и те го споменават. Имат такива добри неща - дали са от нашата програма или от някъде другаде, но целият стил да се говори за разузнавателни служби, това е притеснителното", повтори още веднъж полковник Валентин Радев, експерт по отбраната на ГЕРБ.