euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Да знаете по какви закони ще гласувате за народни представители

Аделина Марини, April 27, 2009

Много малко повече от месец преди изборите за национален парламент, Народното събрание демонстрира гъвкавост, хитрост и бързина и одобри странни промени в Закона за избиране на народни представители, публикуван в Държавен вестник в броя му от 24 април. С него се въвежда така наречената смесена избирателна система, при която можем да избираме 31 депутати по мажоритарната система. Останалите 209 ще се избират по пропорционалната система.

Освен това се въведе и откровено дискриминиращото ограничение от 8 % за коалиции. С други думи, коалиции от партии, ако получат на изборите по-малко от 8 % от действителните гласове в страната и чужбина, няма да влязат в парламента. Бариерата за единичните партии от 4 % си остава.

За да бъде още по-интересно, народните представители решиха да въведат експериментално и електронното гласуване, за което Министерството на държавната администрация официално обяви, че ще бъде почти невъзможно за реализиране.

Има промени и по отношение на финансирането на предизборните кампании на политическите партии: "Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 5000 лв. се извършват по банков път". Иначе казано, ако са 4999 лв. може да се дават на ръка, а това определено би затруднило Сметната палата при отчитане на нередности.

Има напредък в законодателството по отношение на хората с увреждания, които не могат да отидат до избирателната си секция, за да гласуват. Затова с промените в закона е регламентирано гласуването с подвижна урна.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати и друга "образно-възпроизвеждаща техника" с цел заснемане начина на гласуване. Естествено, ако ви попитат, винаги можете да отговорите, че не сте снимали с цел заснемане начина на гласуване, а интериора на кабинката, например.