euinside

Cause and Effect in European Politics and Law
Г20 - глобално изгубена в превода

Г20 - глобално изгубена в превода

Пет години след израстването си като международен формат Групата на 20-е най-влиятелни държави в света е изправена пред все по-голямо разделение и неспособност да намери общо решение на глобалните проблеми. В момента годишното председателство държи Русия, която е концентрирала програмата си върху заетостта и икономическия растеж. Вместо това обаче срещата на върха в Санкт Петербург на 5 и 6 септември може да се превърне във форум за Сирия без никакви перспективи за намиране на решение на все по-задълбочаващия се конфликт в страната.
Херман Ван Ромпой, Жозе Мануел Барозу | © Council of the EUХерман Ван Ромпой, Жозе Мануел Барозу | © Council of the EU

ЕС ще дрънчи на кухо на срещата на върха на Г20 в Санкт Петербург

Жозе Мануел Барозу и Херман Ван Ромпой вероятно ще бъдат силно изолирани и ще се чувстват твърде самотни, представляващи единствено себе си в Санкт Петербург по време на срещата на върха на Г20 под председателството на Русия, тъй като тяхната програма се различава сериозно от програмата на остан ...