euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕП подкрепя инициативата Desertec

Аделина Марини, September 17, 2009

Европейският парламент прие днес резолюция, с която настоява Европейската комисия да предприеме повече действия за предотвратяване на бъдещи прекъсвания на доставките на енергия, а механизмът за ранно предупреждаване (който се оказа неефективен при енергийната криза в началото на 2009 г. между Русия и Украйна) трябва да бъде преразгледан. Освен това, евродепутатите искат създаване на обща европейска външна политика в областта на енергетиката. ЕП обещава в резолюцията си още, че основен приоритет през новия му мандат ще бъде осигуряването на енергийната независимост на ЕС.

За целта ще бъде важно ЕС да се свърже с новите газови находища в Близкия изток и Каспийския район. По този повод, в документа евродепутатите поздравяват правителството на България, заедно с тези на Австрия, Унгария, Румъния и Турция за подписването на 13 юли 2009 г. на междуправителственото споразумение относно правната рамка на проекта за тръбопровод „Набуко”. Резолюцията приветства също така напредъка по инициативата „DESERTEC”, която ще използва огромния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка.