euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ядрени стрес-тестове за всички

Аделина Марини, March 28, 2011

Гарантирането на безопасността на атомните електроцентрали не може да свърши на границата на Европейския съюз, затова Съюзът ще поиска ядрени стрес-тестове да проведат и в съседните на ЕС страни, както и да се направят съответните проверки в целия свят. Това се казва в заключенията (стр. 10, чл. ІІІ), приети на 25 март от лидерите на 27-те страни-членки, по повод ядрената криза в Япония. Въпрос на руски журналист за провеждането на стрес-тестовете в съседни страни, както и какво ще се случи с централите, които се провалят на тестовете, предизвика смях между председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, тъй като и двамата се питаха кой е по-подходящ да отговори на въпроса.

В крайна сметка с отговор се ангажира г-н Барозу като заяви: "Разбира се, ние уважаваме правото на суверенитет на нашите съседи, но смятаме, че глобалните въпроси изискват обща отговорност. Така че, казали сме в нашите заключения, че безопасността на атомните електроцентрали очевидно не може да приключи на нашите граници и че ЕС ще поиска съседните страни също да проведат тестове".

Лидерите на 27-те страни-членки са се разбрали приоритет да бъдат следните аспекти:

- Безопасността на всички АЕЦ в ЕС да бъде преразгледана на базата на цялостния и ясен риск, и на оценка на безопасността. За целта европейската Група за регулиране на ядрената безопасност и ЕК трябва да разработят колкото се може по-скоро условията и мащаба на тестовете в съотвествие с наученото от инцидента в Япония, както и с пълното участие на страните-членки. Важен елемент е, че стрес-тестовете ще се провеждат от независими национални власти, както и чрез партньорски проверки, а резултатите и необходимите последващи мерки ще бъдат споделени с Комисията, а след това и публикувани. Европейският съвет ще разгледа резултатите от тестовете в края на 2011 година на базата на доклад на Комисията;

- ЕК ще преразгледа цялата съществуваща правна и регулационна рамка за безопасност на ядрените инсталации и ще предложи до края на 2011 година подобрения. Страните-членки от своя страна трябва да гарантират пълното прилагане на Директивата за безопасност на ядрените инсталации. Както euinside вече писа, България е транспонирала директивата с поправки в Закона за безопасното използване на ядрената енергия от 2010-та година.

Един от много важните въпроси, който не получи отговор и на пролетния Европейски съвет, беше дали ядрените стрес-тестове ще бъдат задължителни. Според първоначалното споразумение на министрите на транспорта, икономиката и енергетиката на извънредния им енергиен съвет на 21 март, инспекциите ще бъдат доброволни. На същия въпрос Жозе Мануел Барозу отговори на пресконференцията в петък на обяд така: "Все още не сме в позиция да ви кажем как точно ще ги [тестовете] проведем. Всички ядрени обекти в Европа ще бъдат обект на ядрени инспекции. Но условията трябва да бъдат подготвени от мрежата от оператори. Тези условия трябва да бъдат единни за Европа".

Както стана ясно след енергийния съвет на 21 март, тепърва трябва да бъдат разработени критериите, по които ще бъдат проведени инспекциите, тъй като 143-те атомни електроцентрали в ЕС са на различна възраст и са строени по различни технологии. Тогава еврокомисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер подчерта, че е важно в инспекциите да бъдат включени и изпитания като разбиване на самолет или кибер-нападение.

На 25 март правителствената прес-служба съобщи, че вече са започнали тестовете на АЕЦ "Козлодуй". Според прес-съобщението, министър-председателят Бойко Борисов е казал това пред журналисти в Брюксел след края на пролетния Европейски съвет. Стрес-тестовете се провеждат под контрола на Агенцията за ядрено регулиране, като са поканени и външни наблюдатели от Международната агенция за атомна енергия. По думите на г-н Борисов, председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу е похвалил България за това, че вече е започнала стрес-тестовете.

"Специално президентът Барозу похвали България за това, че сме започнали стрес-тестове. Нашето настояване беше в този процес Европейската комисия да е водеща, освен националните независими служби, които проверяват ядрените централи. Резултатите да се изпращат на аналитичен орган към ЕК. Така имаме прозрачност. Мисля, че именно за това президентът Барозу похвали България", е казал още премиерът. Той е предложил при изпитанията да се взимат предвид и възможни аварии. Не е ясно защо страната ни е започнала тестовете при положение, че все още не са изготвени единните критерии, за които са се договорили на Европейския съвет, на базата на одобреното от ресорните министри преди това.

Впрочем, важна подробност е и фактът, че докато върви обсъждането на критериите за инспекциите, както и дали да бъдат задължителни, ще се обмисли също и дали на стрес-тестове да не бъдат подложени и проектите за бъдещи атомни електроцентрали. Тази подробност е изключително важна, от гледна точка на плановете на България да довърши строежа на втората атомна електроцентрала в Белене. Може би това е единственият начин българското общество все пак да научи и фактите около този проект, а не само политическите аргументи за и против реализирането му.