euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

"Набуко" прави първата стъпка към финансирането си

Ралица Ковачева, September 6, 2010

Започна оценителната процедура по проекта „Набуко” необходима, за да може европейската газова тръба да получи необходимото за изграждането й финансиране от 4 милиарда евро. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Международната финансова корпорация (МФК, част от групата на Световната банка), акционерите в проекта и консорциумът „NABUCCO Gas Pipeline International” подписаха мандатно писмо, с което на практика започва работата по набиране на финансиране за проекта.

До 2 милиарда евро ще бъдат осигурени от ЕИБ, до 1.2 млрд. евро от ЕБВР и до 800 млн. от МФК. Акционерите в консорциума (с по 16.67%) са турската компания БОТАШ, “Българският енергиен холдинг“, румънската “Трансгаз“, унгарската МОЛ, австрийската OMV и германската RWE. Техен ангажимент е да осигурят договори за доставка на газ, за да може „Набуко” да изпълни предназначението си: да гарантира европейската енергийна сигурност чрез диверсификация на маршрутите и източниците на газ. За целта тръбата трябва да се захрани с газ от Близкия Изток и Каспийския регион. По информация на консорциума от 23 август, тръбата ще се захранва с газ от Азербайджан, Туркменистан и Ирак, но не и от Иран "заради настоящата политическа ситуация". Големи надежди се възлагат на Азербайджан, който еврокомисарят Гюнтер Йотингер определи като „стратегически европейски парньор”.

Но:

Само преди три дни руският държавен монополист „Газпром” подписа договор с азербайджанската газова компания за покупка на природен газ, според който от 2011 година обемът на купувания от Москва газ ще нарасне двойно - до 2 милиарда кубични метра годишно, а от 2012-а - ще ги надвиши.

Според председателя на управителния съвет на „Газпром” Алексей Милер, разширяването на газовото сътрудничество между Москва и Баку е икономически изгодно и за двете страни. „Затова е напълно очевидно защо Азербайджан отдава приоритет на нарастването на обемите на своя износ именно за Русия. Днес всички разбират, че руското направление се явява най-надеждният и безопасен коридор за доставка на азербайджански газ на пазара”.

Очевидно е също, че Русия не иска да се реализира алтернативата „Набуко”, а лобира за собствения си „Южен поток”, доказвайки се като сигурен европейски партньор с проекта „Северен поток”. ""Северен поток" е и нашата инвестиция в енергийната сигурност на Европа”, каза руският президент Дмитрий Медведев.

Дали Русия ще успее в опитите си да затруднява, ако не да проваля, европейското търсене на енергийна сигурност чрез разнообразяване на доставките, зависи най-вече от това кога Европа ще формулира едзнозначно общата си енергийна политика и да започне да отстоява целите й на практика, в името на европейския интерес, а не на отделни (и доминиращи) държави-членки. Дотогава, обаче, Русия ще продължава да купува газ и да продава зависимост.