euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Раздвижване по европейската гражданска инициатива

Аделина Марини, April 26, 2010

За първи път от влизането в сила на Лисабонския договор (от 1 декември 2009 г.) започва обсъждането на едно от основните нововъведения в него - европейската гражданска инициатива. Това ще стане на Съвета по общи въпроси, на който се събират министрите на външните работи на ЕС под председателството на испанския първи дипломат Мигел Анхел Моратинос.

Какво представлява общоевропейската гражданска инициатива?

Тя дава възможност на гражданите да правят законодателни предложения до Европейската комисия по дадена тема, ако зад такова предложения застават най-малко един милион европейски граждани, представляващи "значителен" брой страни-членки. Процедурата по издигането на законодателно предложение обаче, макар и описана, все още предизвиква спорове.

Затова Съветът по общи въпроси ще трябва да определи по какъв начин да се извършва регистрацията на предложената инициатива и нейното приемане; да фиксира минималния брой подписали се на база страна-член; да определи процедурите и условията за събиране на декларациите за подкрепа; да се създадат онлайн системи за събиране.

Нововъведението трябва да бъде одобрено от Съвета с квалифицирано мнозинство, а след това и от Европейския парламент. Според анализатори обаче, проектът е мъртвороден, тъй като предполага събирането на 1 млн. подписа за кауза, която Комисията може да отхвърли като национална отговорност. Отделно от това, не е ясно как този трети "законодателен елемент" в ЕС ще сработи с останалите два - Комисията и Парламента.

Другите теми, с които ще се занимаят външните министри в Люксембург днес, сред които ще бъде и българският Николай Младенов, са Европейската служба за външна дейност и новата икономическа стратегия Европа 2020.

Дипломатическата служба също е едно от нововъведенията на Лисабонския договор, по което вече има много спорове и те очевидно ще забавят амбициозно поставения срок - рамката и структурата й да бъдат готови до края на април. Министрите ще разгледат предложението на върховния представител за външната политика баронеса Аштън от 25 март. Същевременно обаче, неофициално се говори и за ново предложение.