euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

На колко години е Китай?

euinside, January 29, 2010

Една от най-очакваните речи на световния икономически форум в Давос беше на китайския вицепремиер Ли Цичън. В продължение на малко над 30 мин. Ли направи цялостен преглед на икономическите показатели на Китай, които бяха изтъкнати и от основателя на форума Клаус Шваб - 8.7% икономически ръст за 2009 г., голяма част от който се дължи на увеличаване с близо 6 процентни пункта на вътрешното търсене. Г-н Ли недвусмислено заяви, че именно вътрешното потребление ще продължи да бъде основно за китайския икономически растеж и ще бъде стимулиран. Това е причината за спада на търговския излишък на страната с близо 100 млрд. долара от 2008 г. досега.

Ли Цичън обаче подчерта, че макар с тези показатели Китай да се нарежда сред най-добре представящите се държави, страната с над 1 млрд. население по брутен национален доход на глава от населението е далеч след сто други държави. Китай все още се нуждае от силен икономически растеж, за да преодолее бедността най-вече в селските райони на страната. Това ще бъде постигнато чрез проактивна фискална политика и умерена монетарна политика. Ключът, по думите на китайския вицепремиер, е постигането на баланс между стабилен и устойчив икономически растеж, пренагаждане на икономическата структура и подходящо управление на инфлационните рискове.

Вероятно в отговор на множеството критики на международната общност, че желанието на Китай за икономическо развитие е за сметка на околната среда, особено след спорните резултати от климатичната конференция в Копенхаген, г-н Ли говори продължително за усилията, които страната му полага, за борба с промените в климата. Той добави, че китайското правителство ще продължи да се концентрира върху енергийната ефективност, намаляването на въглеродните емесии и инвестициите в технологии, тъй като това, освен принос за околната среда, ще помогне и за разкриване на работни места и за стимулиране на икономически растеж. По този и по икономическите възгледи на страната, Ли Цичън отправи 5 предложения към международната общност:

- Да се работи заедно за преодоляване на кризата. "Бурята на е утихнала и ние трябва да продължим да работим заедно като пътници в една и съща лодка. В глобализиран свят икономиките на всички страни са взаимозависими. Политиките на една страна може да повлияят значително върху други. Само когато глобалното възстановяване бъде постигнато, тогава можем да говорим за национално възстановяване", обясни китайският вицепремиер;

- По-отворен пазар, тъй като това е единственият начин за постигане на напредък в отговор на кризата. "Търговските протекционистични практики единствено ще забавят възстановяването и ще навредят на интересите на самите държави, които ги прилагат. Урокът, който научихме от Голямата депресия през 30-те е перфектен пример". Според Ли, част от това предложение е и бързото приключване на търговските преговори в Кръга Доха, както и досега поетите обещания в различни глобални формати да бъдат приведени в реални действия;

- Третото предложение на Китай е стремежът към балансирано развитие на света;

- Четвъртото отново включва думите "заедно" и "съвместно" в борбата с глобалните предизвикателства, едно от които Ли очерта като промените в климата. Той не спомена нищо за бъдещо климатично споразумение, каквито са очакванията на повечето страни-участнички в Копенхаген за сключване на такова в края на годината в Мексико. Вместо това, Ли Цичън наблегна на нуждата от ускоряване на преговорите по пътната карта от Бали (от 2007 г.) и то на базата на общи, но диференцирани отговорности. Спазване и на принципите, заложени в Протокола от Киото. Накрая, китайският вицепремиер завърши с уверението, че правителството в Пекин ще продължи да играе активна и конструктивна роля в международното сътрудничество в сферата на промените в климата;

- С глобалното управление е свързано петото предложение. Като най-голямата развиваща се държава и нововъзникващ пазар, Китай настоява глобалното управление да отразява промените в политическия и икономически пейзаж в света. Това означава равноправно участие на развиващите се страни в международните организации и институции. Първичната роля в международните дела да запазят ООН и нейните множество агенции, както и Г20. А, по отношение на финансовото управление, Ли призова към научаване на уроците от кризата и към реформиране на международните финансови институции, както и към затягане на глобалната финансова регулация. Китай настоява също и за създаване на регионални механизми за финансова помощ, за да се гарантира финансовата стабилност и икономическото развитие на света.

Речта на китайския вицепремиер за пореден път показа по колко различен начин развиващите се страни и развитите се възприемат взаимно. Показа още и това, че развиващите се държави, особено страни като Китай са напълно наясно с глобалния дневен ред, но националният е с приоритет. В този смисъл беше интересно и встъпителното изречение на Ли Цичън в Давос по повод 40-тата годишнина на Световния икономически форум: "Преди 2000 г. китайският мъдрец Конфуций е казал, че когато някой навърши 40, спира да страда от дилеми и узрява, започва да има по-открит поглед и да бъде по-отворен". Въпросът обаче е на колко години е Китай.