euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Първо заседание на Съвета по децентрализация за 2010

euinside, January 19, 2010

За първи път през новата година Съветът по децентрализация ще проведе заседание под председателството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Заместници на министър Плевнелиев в Съвета са заместник министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева и кметът на Сливен Йордан Лечков. Сред постоянните членове на Съвета са кметове, министри, заместник министри. Основната функция на структурата е да наблюдава изпълнението на Стратегията за децентрализация на правителството, приета още през 2006 г. Самия Съвет беше издигнат до статут на постоянно действащ орган през ноември миналата година.

В третия годишен доклад по изпълнението на стратегията за децентрализация се посочва, че България изостава по редица показатели от международните еталони. Данните подреждат България на последно място по отношение на БВП на жител и на предпоследно място по общински приходи на жител. Делът на общинските разходи от общите публични разходи е 20.2%, което е под общото ниво на в ЕС (24.6%). Делът на капиталовите разходи на общините в България спрямо общия размер на публичните инвестиции е 38% при средни равнища от 59% за ЕС като цяло.

За пръв път от 2003 г. насам спада делът на собствените приходи и на привлечените средства. Най голям спад се наблюдава при приходите от собственост и продажба на общинско имущество. Най-съществената промяна през 2008 г. е предоставянето на данъчни правомощия. Общините вече могат да определят ставките на местните данъци в граници, определени в Закона за местните данъци и такси, се посочва още в доклада.

Новини от днешното заседание на Съвета може да прочетете по-късно на euinside, а за проблемите на районните кметове от недостатъчната децентрализация можете да разберете тук.