euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН ще постави срок на Гърция. Предупреждения ще има и за други страни

euinside, February 15, 2010

Ситуацията в Гърция, в еврозоната, но и в ЕС като цяло ще обсъдят днес и утре министрите на финансите на съюза (ЕКОФИН) в Брюксел. Очаква се на Гърция да бъде поставен конкретен срок за коригиране на бюджетния й дефицит. Самото правителство в Атина пое ангажимент за свали дефицита, надхвърлящ 12% от БВП, с най-малко 4 на сто през 2010. Отделно от това, ЕКОФИН ще отправи и препоръки към Гърция как да спре излизането от финансовите рамки на съюза. Това трябваше да направят лидерите на съюза на неформалната им среща в Брюксел миналата седмица, но решиха да оставят проблема на министрите си.

Гърция е в процедура по свръх-излишък от април 2009 г. Освен дефицит с размер 12.75 на сто от БВП, гръцката страна е и с огромен дълг от 113% от БВП към края на 2009 г. Тези данни разклатиха сериозно доверието във възможността на еврозоната да се справя без наличието на политически съюз.

До момента Европейската комисия е препоръчала на ЕКОФИН да поиска от Гърция да приложи конкретни мерки за бюджетна консолидация. Част от тях са спешни мерки и трябва да бъдат взети до 15 май 2010 г. Освен това Гърция трябва да представи до 16 март доклад с конкретни срокове за изпълнение на всички тези мерки, ако бъдат препоръчани от финансовите министри.

Освен с Гърция, Съветът ще се занимае и с процедурите по свръх-дефицит на Литва, Малта и Румъния. Ще бъде направен и преглед на мерките, предприети от Латвия, Унгария и Полша, които също имаха проблеми с бюджетния дефицит. Съгласно Пакта за стабилност и растеж, на който също ще бъде направен преглед, бюджетният дефицит не бива да надхвърля 3 на сто от БВП. Много от по-старите страни-членки като Франция и Германия многократно са нарушавали това правило, но до момента винаги са се разминавали с иначе солените глоби, предвидени в Пакта.

Сериозен проблем при Пакта за стабилност и растеж, с който се съобразяват и страни-членки на ЕС, нечленуващи във валутната зона, е, че предвидените в него мерки за санкции срещу недисциплинирани държави, първо не се прилагат и, второ, са под формата на финансови глоби. Ако бъдат наложени глоби в ситуация, дори не толкова лоша като тази в Гърция, това може допълнително да влоши публичните финанси на съответната страна. Именно затова, много коментатори все по-често отбелязват, че доверието в еврозоната е спаднало значително заради невъзможността от налагане на строга финансова дисциплина. А, това е невъзможно заради липсата на политически, освен чисто валутен съюз.