euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН одобри създаването на проектни облигации

Ралица Ковачева, July 10, 2012

Съветът на финансовите министри от ЕС одобри стартирането на пилотна фаза на т.нар. проектни облигации. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие за създаването на новия инструмент на 22 май. Проектните облигации ще се емитират от частни компании и ще бъдат гарантирани от европейския бюджет, което ще им осигури по-висок кредитен рейтинг и ще направи проектите по-сигурни и привлекателни за инвеститорите. За целта ЕС ще отдели 230 милиона евро за гаранции, като се очаква това да мобилизира над 4.5 милиарда евро частни инвестиции. До 200 милиона евро ще бъдат заделени за транспортни проекти, до 10 милиона евро за енергийни проекти и до 20 милиона евро за проекти в областта информационните и комуникационните технологии и широколентов интернет.

Привличането на частно финансиране е жизнено важно, защото инвестиционните нужди в тези области за периода 2010-2020 се оценяват на 1.5 трилиона евро. Проектните облигации залегнаха в европейския Пакт за растеж, приет от лидерите на срещата на върха на 28 и 29 юни. Новият инструмент ще бъде тестван тази и следващата година преди да залегне в следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2014-2020). Ако пилотната фаза е успешна, сумата за проектните облигации може да се увеличи и те да бъдат използвани в подкрепа на Инструмента за свързване на Европа в следващия седемгодишен бюджет, реши Европейският съвет през юни.