euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

1.9% бюджетен дефицит за 2009 г. прогнозира МВФ

euinside, March 2, 2010

Бюджетният дефицит вероятно ще достигне 1.9% за 2009-та година заради натрупаните и просрочени задължения на държавата към края на миналата година, прогнозира Международният валутен фонд по време на редовната си мисия в България. Фондът отчита, че рязкото съкращаване на разходите през втората половина на 2009 г., както и реформите в данъчната администрация и митниците са довели до касов дефицит от само 0.8% от БВП. Мисията на МВФ прогнозира и препоръча 1.8% касов дефицит за 2010 г., ако разбира се, правителството се придържа към предвидените в бюджета ограничения на разходите и към фискалната дисциплина.

Повечето анализатори прогнозираха, че бюджетният дефицит ще достигне 2% и дори за 2009 г. Най-големият проблем и при прогнозите обаче, е липсата на достатъчно навременна и точна информация за реалното финансово състояние на държавата.