euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Меглена Кунева: бизнесът и потребителите не са врагове

euinside, February 10, 2010

На 9 февруари Европейският парламент гласува с голямо мнозинство втората Комисия на Жозе Мануел Дурао Барозу. И, ако за ЕС смяната на състава на ЕК отдавна е отработен процес, то за България това беше изпитание, за съжаление преминало не без горчив опит. Страната ни за втори път има свой представител в изпълнителния орган на Евросъюза и това е Кристалина Георгиева, която отговаря за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Още по време на изслушванията на членовете на ЕК в Европейския парламент през януари, euinside изпрати писмени въпроси до първия български комисар г-жа Меглена Кунева.

Отговорите й, които успяхме да получим, въпреки натоварения й график, пристигнаха тъкмо навреме - в деня на одобряването на следващата комисия и си заслужава да бъдат прочетени, защото са част от опита, който България ще продължи да трупа по време на не особено лекото си членство. От тях ще стане ясно, че основна част от успеха на един еврокомисар са неговите лични и професионални качества. Ще стане ясно също и това, че създаването на обща европейска политика е труден процес, на който обаче трябва да държим, ако искаме ЕС да се превърне наистина в конкурентна икономика в свят, преживяващ почти тектонични геополитически размествания.

euinside: Иска ми се да направим това интервю като малко обобщение на Вашия мандат и затова ще започна с въпроса успяхте ли да превърнете политиката за потребителите в основна за ЕС?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: За последните три години мога смело да заявя, че политиката за потребителите "порасна". В началото имаше коментари, че това не е особено обещаващо портфолио. Времето показа, че решението на Президента на Европейската комисия да постави потребителите в центъра на новия икономически ред е правилно – днес всяка икономическа политика се разглежда през призмата какъв ще е крайният ефект за потребителите. Политиката за потребителите е необятна, в нея има всичко – икономика, законодателство, граждански права, опазване на околната среда, устойчиво развитие. В модерната икономика потребителите са водеща сила. Постарах се да убедя бизнеса и националните власти, че трябва да се вслушват в нашия глас, че ако "чуят" това, което имаме да им кажем, с общи усилия ще можем да направим пазарите по-добре функциониращи и по-конкурентни.

euinside: Кои бяха основните пречки във Вашата работа?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Когато в началото на 2007 година станах първият комисар, отговорен за интереса на потребителите, традиционното схващане беше, че бизнесът и потребителите са врагове. Моето дълбоко убеждение е, че това не е така и аз вложих много усилия да разчупя този стереотип. Надявам се, че успях да сложа край и на виждането, че всяко допълнително право за потребителя е лоша новина за бизнеса. Всъщност няма по-добър съюзник на добрия и спазващ правилата бизнес от правата на потребителите. Правилата, които забраняват измамите, подвеждащите реклами например изчистват пазара от мошениците. Именно те позволяват на честните търговци и производители да спечелят клиентите си с по-ниски цени и по-атрактивни услуги.

euinside: Кое е нещото, което бихте откроили като огромен успех през мандата Ви?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Като един от успехите по време на мандата ми бих посочила новата политика, която разработих в областта на предизвикателствата в дигиталния свят. За пръв път в историята на човечеството Интернет ни дава възможност да сравняваме цени на стоки и услуги, предлагани от търговците по целия свят, при това без да напускаме собствения си дом. Казано по друг начин екранът на компютъра е новият пазарен площад. Вложихме много усилия да идентифицираме и преодолеем пречките пред електронната търговия, за да може всеки от нас, особено в условията на икономическа криза, да се възползва от най-изгодните и качествени предложения.

В голяма степен фокусирах вниманието си и върху сферата на услугите. В съвременната икономика секторът на услугите формира над 80% от брутния вътрешен продукт. В същото време установихме, че потребителите се сблъскват с много повече проблеми в сектора на услугите, отколкото при традиционната търговия със стоки. Предприехме редица конкретни инициативи, които имат пряко отражение върху всекидневието на всеки един от нас. След седем години преговори беше приета Директивата за потребителския кредит, предприехме мерки срещу неясните банкови такси и предложихме единна европейска форма на фактурите за доставка на електроенергия.

За пръв път по време на мандата ми направихме съвместни координирани проверки с националните власти в държавите-членки на ЕС, за да проверим как се прилага законодателството за защита на потребителите. Още първата проверка – на уебсайтовете за продажба на самолетни билети - доведе до отстраняването на некоректни практики в над 50% от проверените страници. Друг основен приоритет беше да подобря сътрудничеството в областта на безопасността на стоките с ключовите партньори на Европейския съюз – Китай и САЩ.

euinside: С какво не успяхте да се справите и защо?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Смятам, че в моята област успях да намеря точния начин на правене на политика, че защитата на потребителите във все по-голяма степен получава видимостта, която заслужава. Разбира се, има още много работа да се свърши, докато потребителите започнат да се радват на еднаква степен на защита във всяка точка от Европейския съюз. Аз представих своята визия за бъдещето на политиката за потребителите през ноември миналата година и се надявам, че новата Европейска комисия ще вземе предвид идеите, залегнали в този документ.

euinside: Изслушванията в Европейския парламент са изключително сериозно изпитание за всеки кандидат-комисар. Смятате ли обаче, че е редно комисарите и да се отчитат пред евродепутатите в края на мандата им?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Изслушването в Европейския парламент е изключително важно събитие за всеки комисар. Но, то отбелязва само началото на отношенията с най-демократичната европейска институция. Постоянният контакт с членовете на Европейския парламент е много важен за работата на всеки комисар, тъй като това е един от начините политиката, която провеждам, да достигне до гражданите. През цялото врема на мандата си имах редовни срещи с депутатите от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в Парламента, а с председателя на Комисията предприехме няколко съвместни инициативи. По време на месечните сесии на Парламента в Страсбург имах възможност да обменям мнения и гледни точки с всички евродепутати, които се интересуваха от политиката за потребителите.

За мен отчетността, оценката за свършеното е от голямо значениe. Съществува механизъм за отчетност както пред представителите на Европарламента, така и пред всички граждани на Съюза. В края на мандата си всеки комисар изготвя отчет за дейността си, който се изпраща на членовете на Европейския парламент и на други заинтересовани страни, като например неправителствени организации, компании, сдружения на бизнеса и т.н. Документът е качен на интернет страницата на Европейската Комисия и е достъпен за всеки, който се интересува. Радвам се, че имах възможността да представя моя отчет и на българската публика през ноември миналата година. Освен споменатите вече отчети на всеки от комисарите, беше подготвен и обобщен отчет на Европейската комисията като цяло, където се описват постиженията на екипа на председателя на Комисията г-н Барозу за последните 5 години.

euinside: По време на изслушването в ЕП на Вашия наследник Джон Дали, членовете на комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните обясниха, че са работили изключително добре с Вас и му пожелаха същото и на него. Вие какво бихте го посъветвали? Върху какво да концентрира усилията си?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Аз не бих си позволила да давам съвети, но бих пожелала на г-н Дали да запази мястото на потребителите в центъра на процеса на правене на икономическа политика.

euinside: Мислите ли, че беше добра идея сливането на здравеопазването със защитата на потребителите в един ресор?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Това общо съжителстване на политиката на здравеопазване и потребителите не е нещо ново. Така беше и преди 2007 година. Важно е да отбележа, че в бъдещата Европейска комисия (вече настояща, б.р.) трима комисари ще отговарят за потребителите. Тази политика се оказа интересна и привлекателна за много мои колеги, защото е благодатна и конкретните резултати от нея са видими в ежедневието ни. Основно със защитата на потребителите ще се занимава г-н Дали. Законодателството в областта на потребителското право ще бъде разглеждано от г-жа Вивиан Рединг в рамките на въпросите, свързани с гражданските права. Председателят на Европейската комисия Барозу създаде нов ресор, който цели премахване на пречките пред свободната търговия в Интернет и моята колежка г-жа Нели Крус ще има възможността да продължи работата, която започнах. Както виждате оставям ресора в добри ръце.

euinside: През цялото време на работата Ви като еврокомисар идвахте често в България за откриването на различни кампании, създадохте училище за потребителите. Какви резултати постигнахте?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Българският потребител в голяма степен е наясно с правата си в някои области като безопасността на продуктите и договорите между търговец и потребител за закупуване на стоки, но иска и трябва да знае повече. Все повече хора са наясно какво означава дефектна стока, как да я заменят, колко месеца е гаранцията. Това обаче в днешно време не е достатъчно. Развитието на Интернет и на електронната търговия ни дава възможност да закупуваме различни стоки и услуги от всяка точка на света и трябва да сме наясно с много по-комплексни права. В съвременния свят силен е знаещият потребител.

Недостатъчната степен на информираност на гражданите за техните права като потребители е проблем в повечето от новите държави-членки, включително България. В това отношение ние като общество има много какво да направим. Не само държавата, но и бизнесът трябва да отделя средства за обучение на потребителите. През януари т.г. стартира широкомащабна информационна кампания за правата, които имаме като потребители в Европейския съюз, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Мога да кажа уверено, че за последните 3 години българите станахме по-информирани, но винаги може да се научава нещо ново.

euinside: Ще се съгласите ли с позицията, че най-трудна е битката за защита на потребителите от големите компании, монополистите?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Интересно е, че използвате думата „битка”. Тя предполага противопоставяне, а аз вече споделих, че бизнесът и потребителите не са врагове. В действителност, на монополните пазари потребителите се сблъскват с повече проблеми, отколкото на пазарите, където съществува конкуренция. Първото издание на Индекса на потребителските пазари показа, че един от най-проблемните сектори във всички държави-членки е пазарът на енергия, а в много случаи тези пазари все още са монополни. Аз съм привърженик на решаването на проблемите с диалог и именно това е методът, който използвах и в този случай.

Съвместно с комисар Пиебалгс, който отговаря за енергетиката (отговаряше до 9 февруари 2010 - новият комисар е Гюнтер Йотингер, б.р.), създадохме Граждански енергиен форум. Този форум за пръв път събра на едно място представители на държавните власти, енергийните регулатори, бизнеса и потребителските организации. Беше изключително трудно да съберем заедно всички заинтересовани страни, но инициативата се радва на широк интерес и ще продължи и в бъдеще. По време на второто издание на Форума основната тема беше общата европейска форма на сметката за енергия. По време на следващото издание ще се обсъжда как се обработват жалбите на потребителите и как да се реагира на тях.

euinside: Видяхме, че Китай и неговите евтини стоки са сериозна заплаха за потребителите и тяхното здраве. Има ли все още в Европа европейски компании, които също заплашват здравето и интересите на потребителите със стоките и/или услугите, които предлагат?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Многократно съм заявявала, че безопасността на стоките е областта, в която няма да направя компромис, защото безопасността не е лукс. Отговорността на пазара да има само безопасни стоки пада на първо място върху производителите и търговците. За наша радост бизнесът проявява все повече активност да гарантира, че предоставя на клиентите си единствено безопасни стоки. През изминалата година заработи т.нар. бизнес приложение към системата РАПЕКС, което позволява на всяка компания, ако открие нередност с някоя от произвежданите от нея стоки да уведоми за това незабавно както Европейската комисия, така и всички държави-членки, където се продава продуктът.

Приложението става все по-популярно и се използва и от големи компании, като например производителят на детски колички Макларън, които наскоро имаха проблем с някои от моделите си и бяха принудени да организират информационна кампания и да раздадат допълнителни покривала за количките. Благодарение на използването на бизнес приложението, информацията за изтеглянето от пазара достигна максимално бързо до властите във всички държави-членки и бяха предотвратени повече инциденти.

euinside: Ако трябва да нанесете мястото на потребителите в приоритетите на държавите-членки на ЕС след 3-те години наличие на политика по защита на потребителите, къде ще ги поставите? По-ниско от интересите на бизнеса, по-високо?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Нивото на ангажираност към политиката на потребителите в различните държави е различно. В някои държави-членки има много добре развита потребителска култура, силни потребителски организации, висока ангажираност от страна на правителствата. Различните правителства проявяват различна готовност да влагат средства в тази политика – за наблюдение на пазара, за решаване на конфликти, за подкрепа на неправителствените организации и т.н. Това, което със сигурност мога да кажа е, че всяка подобна инвестиция би се изплатило многократно, защото ще скъси дистанцията между администрацията и хората и ще направи пазара по-добре функциониращ.

euinside: А в България?

МЕГЛЕНА КУНЕВА: На законодателно равнище по отношение на защитата на потребителите положението в България е добро – повечето европейски директиви са въведени в българското законодателство и няма започнати процедури по неизпълнение на задълженията. Въпреки някои успехи, все още предстои сериозна работа по прилагането на законодателството от страна на Комисията за защита на потребителите. Имах две срещи и с министър Трайков и се надявам политиката за потребителите в България да получи повече внимание. Държавата има важна роля в развитието на гражданското общество и подпомагане на потребителските организации. Радвам се, че след сериозна подготовка, освен информационната кампания, за която вече стана въпрос, Европейската комисия ще финансира и популяризирането на българската потребителска организация 'Активни потребители'.