euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България търси нишата си в селскостопанската политика на ЕС

Аделина Марини, July 14, 2010

Работата по договарянето на бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС за следващия програмен период 2007-2013 г. се води интензивно на европейско партийно ниво. Тази тенденция потвърди и българският министър на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов в разговор с euinside. Според него, фактът, че Испания и Португалия са сред най-големите противници за изравняване на субсидиите между новите и старите страни-членки на ЕС не е чак толкова голям проблем, защото решенията се взимат колективно. И още - България засега няма нужда от цялостна стратегия в земеделието, но ще търси своята ниша в следващия програмен период:

euinside: Сега на 19-ти започва конференция по дебата за реформата на ОСП, Вие ще присъствате ли на тази конференция и запознат ли сте как върви диалогът?

Мирослав Найденов: Не, няма да присъствам на конференцията. Аз бях на Съвет на министрите вчера (вторник, 13 юли). Ще има представители, разбира се, но не на ниво министър.

euinside: Говорихме с евродепутата Мария Неделчева, която каза, че Испания и Португалия са сред най-големите противници на изравняването на субсидиите на новите със старите страни-членки след 2013 г., предвиждате ли някакви по-интензивни дипломатически усилия ...

Мирослав Найденов: Вижте, решението е колективно. Това какво искат Испания и Португалия е важно, разбира се, но не е решаващо. Нашият диалог е активен. Има и техни инициативи, които се нуждаят от подкрепата на България и Румъния, да кажем. Ние продължаваме да настояваме, особено в условията на криза да бъдат изравнени по-бързо, а не както е предвидено 2016 г. Така че, когато наистина трябва да докажем, че сме един тим, тоест европейския тим, не може да има такива искания. Ние искаме не само това, а ние сме и против и историческото тежко наше наследство, защото ние сме влезли с ниски нива на подпомагане въобще.

Просто администрацията, която е договаряла или, по-скоро, е затваряла глава "Земеделие" не се е справила по най-добрия начин. Така че, ощетени сме и заради ниските прагове, с които сме влезли и заради самата система, въведена от Комисията новите страни-членки да получават средства не в пълния им размер. Но, ако наистина показваме и, особено казвам в криза, а тази криза заплашва в момента точно Испания и Португалия (говоря икономическата криза), не искам да коментирам, но мисля, че ще се намери ...

euinside: Да, защото тепърва предстои Комисията да представи официалното си предложение есента ...

Мирослав Найденов: Ние искаме това, ето изказали са техните становища - те също имат няколко неща, които искат, тогава пък ние можем да кажем, че не ги искаме.

euinside: Имате ли страни-съюзници, с които си общувате и с които ...

Мирослав Найденов: Имаме, повярвайте ми.

euinside: Но, няма да кажете кои са ...

Мирослав Найденов: Имаме. Не, не е тайна кои са. Сега ние работим и във формата ЕНП. Тоест имаме едно по-тясно сътрудничество и това е абсолютно нормално между министрите-представители на Европейската народна партия. Само да кажа, че там са също големи страни.

euinside: Да, там са и за запазване поне на настоящия размер на бюджета на ОСП.

Мирослав Найденов: Точно така, защото нашият мотив е и то не е вече въпрос на партийно виждане, новите страни-членки ние така и така не сме се облагодетелствали или възползвали максимално от възможностите и, ако трябва те да се променят преди - общо взето това е все едно някой да ти вземе десерта преди да си го изял. Така че, искаме да продължи това и дела на ОСП в общия бюджет да бъде както досега около 44-48%.

euinside: А доколко смятате, че ще натежи аргументът, че досега не се справяме добре с усвояването на еврофондовете.

Мирослав Найденов: Напротив, напротив и тук Ви опонирам веднага. Две различни неща говорим. Това, за което говорихте досега са директни плащания и ние ги усвоихме на 100% месец и половина преди крайния срок и бяхме първите в Европа. А другото са европейски фондове, защото по Програмата за развитие на селските райони ние само за няколко месеца имаме ръст от 4% на вече близо 18% усвояемост. Така че, ако ни оставят ние свършихме парите по някои от атрактивните мерки. Това не са мотиви. Мотивите са - те смятат, че парите ги няма, защото е криза, но точно в криза смятам, че трябва да дават пари и то на този отрасъл, който храни.

euinside: Г-жа Неделчева спомена, че обмисляте цялостна стратегия за селското стопанство в България кога смятате, че горе-долу може да бъде готова?

Мирослав Найденов: По-скоро обмисляме във формата Европа 2020 и следващия програмен период да резервираме нашата си ниша. Ние не можем да имаме кой знае каква национална стратегия, защото в рамките на ОСП няма много движение. Но, намирайки си нишата, а това точно сме изпуснали първия път, затова периода 2007-2013 ще го доизкараме така, очевидно, дано се пласираме, казано направо, за следващия период.

На 19 и 20 юли в Брюксел Европейската комисия организира конференция "ОСП след 2013 г." В нея ще участват водещи представители и акционери от земеделския сектор. Целта на събитието е да обедини разнородните елементи от публичния дебат по Общата селскостопанска политика и да се даде възможност за още дискусии. През есента се очаква Комисията да подготви Съобщение, с което да набележи основите на бъдещето предложение за реформа на ОСП след 2013 г.