euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Черноморската банка за търговия търси потенциал за растеж в района

Ралица Ковачева, March 23, 2011

Г-н Андрей Кондаков е президент и председател на борда на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Срещнахме се с него за 20 минути между многобройните му срещи с българските власти и бизнеса. Г-н Кондаков дойде в България за два дни на 10 и 11 март, за да обсъди с български представители новата стратегия на банката за страната. 11 страни от Черноморския район са членки на ЧБТР: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Украйна, Молдова, Румъния, Гърция, Русия и Турция (последните три са и основните акционери с по 16.5% всяка).

euinside: Казахте, че има голям потенциал за финансиране на българския бизнес от Черноморската банка за търговия и развитие, защо той не е използван и преди?

Андрей Кондаков: Много добър въпрос. След като България стана член на Европейския съюз, българските компании и предприятия получиха достъп до много по-евтино финансиране. На нас ни е трудно да се конкурираме, особено по отношение на лихвените равнища, които даваме за нашите заеми, така че това е голямо предизвикателство. Сега сме много по-зрели. Имаше важно решение за двойно увеличаване на уставния ни капитал. Подобрихме и кредитния си рейтинг - миналия септември рейтингът на банката беше увеличен от Moody's на А3, което е голямо постижение. Така че, с тези положителни подобрения се надяваме да станем по-конкурентоспособни и по-достъпни за нашите клиенти.

euinside: Имате предвид, че в този смисъл кризата се е оказала добра за вас?

Андрей Кондаков: Не бих казал, че беше добра за нас. Кризата беше важен момент за предприемане на проактивен подход и ние станахме по-конкурентоспособни. През последните две години на кризата удвоихме нашето портфолио и имаме големи планове за бъдещето.

euinside: Гърция е един от главните Ви акционери, как ще коментирате ситуацията в страната?

Андрей Кондаков: Ситуацията е много трудна. Това, което е важно е, че правителството предприе много непопулярни, но необходими мерки, за да върне гръцката икономика обратно в релси. Тези мерки се изпълняват по начин, който заслужава доверие. Повечето от параметрите на четиригодишния план, договорен с международните кредитори, бяха постигнати. Очакваме първите положителни сигнали и възстановяване на умерения растеж през 2013 година. Но тази и следващата година ще бъдат много трудни.

euinside: Предвид новините за свалянето на рейтинга на Испания, пазарната обстановка се влоши за периферните икономики в еврозоната.

Андрей Кондаков: Да, техните възможности за финансиране стават все по-трудни и някак си може (да се надяваме, че не) да имат най-малкото психологически ефект върху нас, тъй като един от нашите акционери е в много трудна ситуация. Но засега нямаше никакъв ефект - Гърция вече беше със свален кредитен рейтинг, когато беше увеличен нашият. Въпреки серията от намалявания на суверенните рейтинги на акционерите ни, нашият се увеличаваше и това е големият резултат за банката и нейните акционери - чрез събирането на ресурси се постига по-голям рейтинг отколкото поотделно.

euinside: Русия, Турция и Украйна са най-добре представящите се при използването на Вашите финансови възможности, каква е причината за това?

Андрей Кондаков: Много възможности за растеж, много предложения и, може би, малко по-зрели клиенти в някои случаи. Ние изискваме за стартово финансиране добър бизнес план и одитирани финанси. А понякога е трудно да се намерят компании в някои други страни от региона с одитирани съгласно международните стандарти финанси. Ние отиваме там, където виждаме реални възможности за растеж и добри бизнес перспективи. В случая на България, сме финансирали до момента 23 проекта на обща стойност 210 милиона евро, което е около 10% от портфолиото ни.

euinside: Какви са приоритетите в новата Ви стратегия за България?

Андрей Кондаков: В момента ги обсъждаме. Българските власти силно ни подкрепят да финансираме повече инфраструктурни, енергийни проекти с акцент върху енергийната ефективност. Те искат от нас да бъдем по-въвлечени във финансирането на производство. Финансирането на малки и средни предприятия (МСП) е важна част от нашата дейност тук в България и ние ще продължим да предоставяме финансиране за това. Търговското финансиране също е важен продукт, който предлагаме на клиентите ни. До момента то заема 10% от нашето портфолио, като искаме да го увеличим и да подкрепяме регионалното сътрудничество, тъй като то е важен инструмент. Трябва да спомена още и дяловото финансиране: инвестирахме в три фонда за дялово финансиране, които покриват България и сме идентифицирали допълнителни възможности за още по-активно участие в дяловото финансиране. Културният туризъм е нещо ново за нас и беше добро предложение от страна на българските власти.

euinside: Какви са възможностите за презгранично сътрудничество и имате ли специални продукти, насочени към стимулирането му?

Андрей Кондаков: Имаме много проекти, които стимулират вътрешнорегионалното сътрудничество, тъй като втора част от нашия мандат е да го стимулираме. Например, много добър проект, с който се гордеем е гръцки инвестиции в албанска частна болница. Има няколко турски инвестиции в кавказките републики или руски инвестиции в Армения.

euinside: Какви са най-големите предизвикателства пред Черноморския район?

Андрей Кондаков: Черноморският район преди беше един от най-бързо растящите региони в света до 2007-ма година - той демонстрираше последователен среден икономически растеж от 6%. Но от 2008 и особено 2009-та година, регионът беше ударен най-тежко в сравнение с други части и растежът спадна от 6-те процента. Сега постепенно се възстановява и се надяваме средният растеж през 2013-та година да достигне 3.5 до 4% и дано регионът да покаже отново динамични стойности на икономическия растеж. Виждаме подобрение на ситуацията в почти всяка страна-членка на нашата банка, включително и в България