euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Когато държавата се превърне в мащеха*

Аделина Марини, February 28, 2010

Дълговете на държавата към бизнеса се превърнаха в ябълката на раздора през последните месеци не само заради неяснотата какъв всъщност е размерът на дълга, а и заради опасността неплащането му да доведе до множество фалити през тази година. В свой коментар Велин Пеев от Института за пазарна икономика посочва, че според премиера дългът е 500 млн. лв., според заместник министъра на финансите Владимир Горанов - 600 млн. лв., а според бизнеса - над 1 млрд. лв. За улеснение, той усреднява сумата и се спира на 800 млн. лв., което е 1.2% от БВП. Ако тази сума се прибави към официалния дефицит от 0.8% за 2009 г., той ще нарасне до около 2 на сто от БВП.

По-големият проблем, според Велин Пеев обаче, е не в размера на дълга, нито в размера на дефицита, колкото в това, че държавата не изпълнява условията по договорите, които е подписала. "За какво върховенство на закона и спазване на задълженията на всеки можем да говорим, ако държавата като източник и гарант на законите сама не ги изпълнява? Да, бизнесът може да повдигне дела срещу неспазването на договорите. Но на всички е известно как протичат съдебните процеси у нас, особено срещу държавата. Воденето на съдебно дело само по себе си представлява сериозен разход на пари, време и усилия за много фирми, които и без това са в затруднено положение", пита авторът.

Той смята още, че предложението на държавата фирмите да опростят част от задълженията й или пък да си получат парите, когато бюджетът е в състояние да ги плати, оставят бизнеса пред избора дали да бъде обесен, удушен или удавен. "Така работи ли се? Що за условия за правене на бизнес? Как се инвестира, как се създават работни места и пр.? Щом представлява такъв сериозен проблем на държавата да се разплаща, просто да харчи по-малко! Но гледайки бюджет 2010, правителството е далеч от тази идея", пише още Велин Пеев от Института за пазарна икономика.

Всичко това става на фона на най-новите данни на НСИ за ръста на безработицата и за липсата на адекватни мерки от страна на правителството да се пребори с нея. През януари официалната безработица е била 9.9%, което е увеличение с 3.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2009 г. Ако се наложи много от фирмите да съкратят персонал заради неразплатени задължения на държавата, процентът на безработните може да се увеличи още, което е допълнителен натиск върху бюджета, а и върху икономиката като цяло.

Не бива да се пренебрегва и опасността подобно отношение към фирмите да откаже чуждестранни инвеститори, проявяващи интерес към страната, да вложат парите си тук. И това при условие, че именно чуждите инвестиции са двигателят на българската икономика през последните години.

*Заглавието е на euinside