euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Какво свърши ЕП досега?

Аделина Марини, May 3, 2009

Законотворчеството в рамките на ЕС е доста труден процес, отнема изключително много време и често изглежда безсмислен. Факт е обаче, че по отношение на потребителите, достигането до разумен компромис винаги има положителен резултат. Разбира се, ако съответното законодателство бъде приведено бързо в хармония с националното, без изкривявания и тълкувания от типа "както Дяволът чете Евангелието". Хубаво е, когато изборите за Европейски и национален парламент се провеждат не просто в една година, а през месец разстояние, защото тогава се вижда какво прави едната институция и какво другата. В следващите редове ще прочетете основното, което според мен, е довело до подобрение в ежедневния живот на европейските граждани, станало възможно благодарение на ЕП. Пък вие ще си прецените дали да гласувате и как точно.

Най-дълго обсъжданата и разбира се най-трудно постигната победа беше намаляването на цените за роуминг в рамките на ЕС. Директивата за роуминга беше един от малкото закони, който претърпя съществени изменения, тъй като мобилните оператори постоянно съзираха вратички и заобикаляха изискването за евтини паневропейски разговори. Така от 1 юли 2009 г. цената за получаване на обаждания по мобилен телефон ще бъде 0.26 евроцента на минута, а за обаждане от ЕС в родината стойността на минута разговор ще бъде 0.43 евроцента. На СМС-ите цената ще бъде 11 евроцента. Бяха намалени и цените за пренос на данни, така че от 1 юли 2009 при използване на мобилен интернет с роуминг в ЕС цената за пренос на 1 МВ ще бъде 1 евро.

На фона на изключително скъпите кредити в България, което не е просто само заради кризата, а заради това, че почти няма чисто българска банка у нас, директивата за улесняването на достъпа до кредит в друга страна-членка, предоставя реалната възможност за регулация и на тази част от пазара. Лошата новина в случая е, че тази директива става задължителна от 12 май 2010, но тя дава възможност за заеми между 200 евро и 75,000 евро банките да предоставят стандартната си информация така, че да може да се правят сравнения в офертите. В тази директива обаче не влизат ипотечните заеми.

Още една директива, която е много полезна от потребителска гледна точка - създаването на черен списък на нелоялните търговски практики. Законодателството предвижда включването на фирми в черния списък, ако подвеждат клиентите си с примамливи, но неверни оферти. Забранява се също така и търговията от врата на врата, рекламирането пред деца и нечестната реклама. Директивата е в сила от 12 декември 2007.

Друга много спорна директива беше за свободното движение и предлагане на услуги. Независимо, че това е четвъртият стълб от основополагащите договори на ЕС още от 1950 г., с разширяването на ЕС се наложиха твърде много изключения и ограничения заради огромния контраст в цените на услугите, поставили бариера между "нова" и "стара" Европа. Затова още през 2005 г. ЕП одобри директивата, която дава възможност на граждани от една държава да предлагат услуги в друга - зъболечение, прочутия полски водопроводчик, но изключение има за онези услуги, които попадат в националните приоритети като например сигурност, здравеопазване, околна среда. Освен това, с тази директива страните-членки са задължени и да намалят бюрокрацията и да създадат система за обслужване "едно гише", което постепенно се въвежда и у нас. Пълното привеждане на директивата от всички страни-членки трябва да стане до 28 декември 2009.

И нещо, което много интересува младите, но за съжаление в България е въведено половинчато и на практика е неизползваемо - улесняване в сравнението на образователните квалификации. За да се улесни мобилността на студенти и работници ЕП прие законодателство, което ще улесни от 2012 сравнението на квалификациите от училищните дипломи, сертификатите от допълнителните курсове и академичните степени. Според друга директива пък, която вече се прилага, се признават дипломите, получени в която и да е държава от ЕС по точно определени специалности като лекари, медицински сестри и архитекти. Все пак страните-членки запазват правото си да проверяват квалификацията преди да позволят на чужд гражданин да практикува. По отношение на България обаче, така наречената кредитна система все още не дава достатъчно ясна представа зад х кредита какво образование стои. Освен това, процедурата по легализирането на диплома, получена в ЕС в МОН отнема нереално много време.

ЕП е причина за приемането на изключително много на пръв поглед дребни неща, които обаче имат влияние върху нашия живот като създаването на Глобализационния фонд за 500 млн. евро, който подпомага хора, останали без работа. Работниците, наети на временен договор да получават същото заплащане и условия, както назначените на постоянен трудов договор. Забрана за използването на живак в термометрите, което влиза в сила от Октомври 2009 - това, впрочем, могат най-пълноценно да го оценят майките с малки деца. Цялото свързано с околната среда законодателство, което пък от гледна точка на шофьорите може и да изглежда рестриктивно, но ако мислим за децата на нашите деца, би трябвало да се примирим с по-малко мощните коли или пък по-скъпите мощни.