euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Безработицата в България се увеличава

euinside, January 4, 2010

Безработицата към края на ноември е достигнала 320,000 души, което е със 104,000 души повече в сравнение с година по-рано, сочат данните на Industry Watch. Според Агенцията по заетостта безработицата през ноември е достигнала 8.7%. Икономическите експерти на Industry Watch посочват, че данните на Агенцията по заетостта се разминават с тези на Националния статистически институт, който твърди, че безработните в края на третото тримесечие са били 234,000 души, а Агенцията по заетостта посочва, че техният брой е 290,000. Забелязват се и чувствителни разлики между отделните райони в страната. В северна България традиционно безработицата е по-висока от средната за страната.