euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Стрес-тест за банките не е нужен, смятат министрите на Г8

Аделина Марини, June 15, 2009

Сериозно разделение по въпроса дали резултатите от евентуални стрес-тестове за банковата система, да бъдат публикувани или не, предизвика министрите на финансите на Г8 да се откажат да включат текст за тестовете в заключителното си комюнике от срещата им в Лече, Италия. Германия и Франция са настояли резултатите да бъдат обявени публично, но това не е било прието от останалите, затова и текстът не фигурира в заключенията от срещата. За сметка на това, министрите са изразили предпазлива надежда, че най-лошото от глобалната финансова криза може би е преминало и са започнали за първи път да обсъждат "стратегии за излизане", за да се преборят с нарастващата заплаха от инфлация.

Извън лекия оптимизъм, който е лъхал от срещата на финансовите министри на Г8, за първи път се е наложило да се обсъждат мерки срещу неустойчивите нива на публичния дълг и бюджетните дефицити. Безработицата също е сред основните проблеми оттук-нататък, на които трябва да се търси спешно решение. Министрите на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ са поискали МВФ да започне да подготвя анализи за евентуални "изходни стратегии".

Министрите са се обединили около становището, че опасностите от рязко покачване на инфлацията може да се дължи на спекулации, основно по отношение цената на петрола. Според италианския министър на финансите, който е бил домакин на срещата, Джулио Тремонти, "вместо да финансира реалната икономика, допълнителната риквидност сякаш подхранва спекулата". Тремонти е един от най-упоритите скептици по отношение ефикасността от фискалните стимули.

Като цяло, министрите на финансите са отказали да обявят публично по-оптимистичното си настроение в сравнение с това, което владееше последната среща на Г20 в Лондон през април с основния аргумент, че всички се намират на непозната територия. Министрите са се договорили още за разработването на Рамката Лече - пакет от общи принципи и стандарти, свързани с провеждането на международен бизнес и финанси, базирани на съществуващите инициативи. Независимо от това, промените в регулаторните схеми си остават прерогатив на отделните страни, става ясно още от изявлението.