euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Възстановяването започна. Къде е България?

Аделина Марини, September 1, 2009

Агенцията за икономически анализи и прогнози е съставила макроикономическата си прогноза за България за периода 2010-2013 г. на базата на допускането, че възстановяването на световната икономика се очаква да започне през 2010 "поради по-голяма динамика на развитието на развиващите се държави". В прогнозата се посочва, че европейската икономика се очаква да спадне с 4% през 2009 и с 0.1% през 2010 като ръст се предвижда да има през 2011 с реално изражение от 2%.

В свой анализ фондация "Карнеги" обаче посочва, че Азия няма просто така да "издърпа" света от рецесията. "Въпреки ръста в Китай и останалата част от Азия, последиците, които "дисбалансираната търговия с Азия, ще имат върху възстановяването на останалата част на света, са твърде надценени". Авторите на анализа подчертават, че основният двигател на възстановяването трябва да бъде вътрешното частно търсене и, най-вече, частното потребление. А това, от своя страна, ще зависи от доверието и скоростта, с която домакинствата и банките възстановят счетоводните си баланси.

От фондация "Карнеги" смятат още, че Европа се подобрява по-бързо, докато данните за потреблението в САЩ остават разнопосочни.