euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Президентът: Набуко, да, но и Южен поток

Аделина Марини, May 14, 2009

По-малко от месец след провеждането на енергийния форум по идея на президента Георги Първанов в София, предизвикала бурни дебати много преди провеждането й и много анализи след края й, държавният глава отново поиска от обществото да говори за форума и да го оцени подобаващо. В статия, публикувана в днешния брой на вестник "Труд" президентът заявява, че сега е моментът да се направи равносметка на наистина постигнатото на срещата на върха в София, на която за първи път са се срещнали делегациите на САЩ и Русия и за първи път от години са провели разговор по стратегически енергийни въпроси. Според Георги Първанов, форумът е показал, че "България има своето място, може да бъде фактор в международния диалог по енергийните въпроси".

По същество обаче, в момент, когато недвусмислено стана ясно още на самата среща, че текстът на декларацията, с която президентът също се хвали, ролята на ЕС в нейното съставяне и изобщо във формулирането на политиката на България като член на съюза е особено важна, президентът заявява: "България допринася и ще продължи да работи за реализацията и на двата проекта, като за ЕС “Набуко” се откроява като проект с особен приоритет. Смятам обаче, че и “Южен поток” трябва да заеме подобаващо място в дневния ред на ЕС".

Нещо повече, президентът дори предупреждава, че ако искаме разнообразяване на източниците, не бива да пренебрегваме Русия. Държавният глава се аргументира така: "Смятам, че вариантът на заобикаляне или избягване на Русия, която е основен доставчик на енергия за ЕС днес и в обозримото бъдеще, би ограничил и забавил процеса на диверсификация, би усложнил отношенията ЕС - Русия в други важни направления. И обратно, изборът на вариант на сътрудничество би поставил европейския, а и българския интерес от повече и по-сигурна енергия на плоскостта на предсказуемото стратегическо взаимодействие".

Държавният глава със своята статия навлиза смело и в предизборната дискусия като заявява, че енергийната зависимост на България от Русия датира отпреди 2001 г. като вероятно Първанов има предвид правителството на Иван Костов. Нещо повече, продължава той, по време на дясното управление не само че не бяха направени опити за алтернативни доставки, но и бяха отклонени редица предложения и варианти.

Президентът Георги Първанов прави и няколко конкретни предложения, едно от които е твърде конкретно - активно участие на “Булгартрансгаз” в проектите “Южен поток” и “Набуко”. Не става ясно обаче защо. Останалите предложения реално вече са казвани под една или друга форма.