euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

С добри пожелания завърши срещата на Г8 в Тревизо

Аделина Марини, April 21, 2009

Декларация с хубави пожелания и добри намерения сложи край на тридневната среща на министрите на земеделието на страните от Г8 - най-развитите индустриално икономики в света, придружени на част от заседанията си от Групата на петте + Аржентина, Австралия и Египет.

В документа, дълъг около две страници, министрите посочват основните проблеми пред съвременното земеделие: бързо нарастващото население на земята, с което се увеличават и бедните и недохранените, нуждата от достатъчно качествена земеделска продукция на ниска цена. Същевременно обаче, предвид кризата, цените на основни земеделски продукти са паднали много повече от желаното и затова министрите пожелават да се работи в посока на премахване на протекционизма. Те настояват още и за повече инвестиции в научна дейност за устойчиво земеделие.

Това беше първата по рода си специфична среща във формата Г8. През юли миналата година по време на срещата на лидерите на Г8 беше отправен призив да се организира специална среща на министрите на земеделието, която да се занимае със Световната хранителна сигурност. Идеята беше на такава среща да се чуят конкретни и смислени предложения за световната хранителна сигурност. В заключителната декларация обаче липсват каквито и да било конкретни предложения или идеи извън отдавна посочваните от експертите - премахване на защитните мита, на субсидиите и равно третиране между развитите и развиващите се държави. Прилагането на тези мерки обаче, би коствало на много правителства оставките, както и социалния мир в страни с голям земеделски сектор.