euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС да подпомага автомобилната индустрия ще решават министрите днес

Аделина Марини, May 28, 2009

Общ подход към конкурентна и устойчива индустриална политика на ЕС ще се търси на Съвета по конкурентоспособност днес, в който участват министрите на икономиката на страните-членки на ЕС. Очаква се да бъдат приети и заключения в тази насока. Сред тях основни моменти ще бъдат поддържането на силна идустриална база в Европа. Ще се подчертае и нуждата от държавна помощ, като същевременно се избягват протекционистични мерки. Ще бъдат взети решения и за инвестиции в изследвания и развитие, в иновации, в подобряване на енергийната ефективност и в доставката на сурови материали, както и за ускоряване на преминаването към нисковъглеродна икономика.

За първи път към мерките за всички промишлени сфери, се очаква в заключенията да бъде обърнато специално внимание върху химическата промишленост, електрическата и електронната, както и автомобилната, тъй като те са най-засегнати от икономическата криза.