euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС да има чисти води до 2015 г.

Аделина Марини, August 6, 2009

Съвсем скоро се очаква Европейската комисия да разгледа нова програма на Администрациите на европейските речни басейни, чиято цел е до 2015 г. Европа да има чиста и хубава вода, както и устойчиви водни ресурси. За целта всички страни-членки ще трябва да представят до края на годината своите планове за управление на водите, както и програми с мерки, засягащи речните басейни. Сред тези мерки трябва да бъдат включени и редовни проверки на качеството на водата, съобщи Ан-Луис Мансон от шведското министерство на екологията по повод предстоящата скоро в Стокхолм среща на Администрациите на европейските речни басейни.

В националните планове за управление на водите всяка страна ще трябва да включи подобряване на качеството на повърхността на водите, намаляване на замърсяването на водите, предизвикано от изхвърлянето на опасни субстанции в тях, както и защита на подземните води. "В този смисъл е важно транс-секторното сътрудничество между земеделие, рибарство и енергетика, както и всички бизнес дейности, за постигане на целта всички да имаме по-чиста вода", допълни Ан-Луис Мансон.

На срещата ще бъде засегната и темата за промените в климата, както и предизвикателството, което те представляват за управлението на водите. Швеция, например, може да пострада от увеличени валежи, което ще застраши язовирните стени, ще повиши нивата на морето и ще предизвика повече наводнения. Южните европейски държави пък ще пострадат от точно обратното - повече суши и недостиг на вода. "Трябва непременно да обсъдим по какъв начин ще се адаптираме към промените в климата, как ще приспособим земеделието ни, как ше предоставим на южна Европа вода?", попита г-жа Мансон.