euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС да има чисти води до 2015 г.

Аделина Марини, 6 август 2009

Съвсем скоро се очаква Европейската комисия да разгледа нова програма на Администрациите на европейските речни басейни, чиято цел е до 2015 г. Европа да има чиста и хубава вода, както и устойчиви водни ресурси. За целта всички страни-членки ще трябва да представят до края на годината своите планове за управление на водите, както и програми с мерки, засягащи речните басейни. Сред тези мерки трябва да бъдат включени и редовни проверки на качеството на водата, съобщи Ан-Луис Мансон от шведското министерство на екологията по повод предстоящата скоро в Стокхолм среща на Администрациите на европейските речни басейни.

В националните планове за управление на водите всяка страна ще трябва да включи подобряване на качеството на повърхността на водите, намаляване на замърсяването на водите, предизвикано от изхвърлянето на опасни субстанции в тях, както и защита на подземните води. "В този смисъл е важно транс-секторното сътрудничество между земеделие, рибарство и енергетика, както и всички бизнес дейности, за постигане на целта всички да имаме по-чиста вода", допълни Ан-Луис Мансон.

На срещата ще бъде засегната и темата за промените в климата, както и предизвикателството, което те представляват за управлението на водите. Швеция, например, може да пострада от увеличени валежи, което ще застраши язовирните стени, ще повиши нивата на морето и ще предизвика повече наводнения. Южните европейски държави пък ще пострадат от точно обратното - повече суши и недостиг на вода. "Трябва непременно да обсъдим по какъв начин ще се адаптираме към промените в климата, как ще приспособим земеделието ни, как ше предоставим на южна Европа вода?", попита г-жа Мансон.