euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС въвежда "синя карта" за трудова емиграция от трети страни

Аделина Марини, May 25, 2009

ЕС прие днес директивата за създаването на "Синя карта" за ЕС, която предвижда санкции за работодатели на незаконно пребиваващи в съюза работници. Днешното гласуване допълнително надгражда Общата политика по имиграция на съюза. Директивата предлага привлекателни условия за влизане и постоянно живеене на граждани от трети страни в страни-членки, които не могат да попълнят дупките в трудовия си пазар със собствени работници. Същевременно обаче се засилват и усилията за справяне с един от основните фактори за привличане на нелегалната имиграция, а именно възможностите за полагане на черен труд. Директивата "Санкции за работодателите" беше официално одобрена от Европейския съвет след споразумение на първо четене с ЕП на 19 февруари и предвижда глоби, загуба на субсидии (вкл. и еврофинансиране), а в някои случаи и мерки по наказателния кодекс на съответната страна-членка, ако има злоупотреба с нелегалния статут на работниците.

В изказването си след гласуването еврокомисарят и зам. председател на ЕК, отговарящ за правосъдието, свободата и сигурността заяви, че "висококвалифицираните имигранти в Европа увеличават нейната конкурентоспособност и икономически растеж и подпомагат борбата с демографските проблеми, породени от застаряващото население. С днешното гласуване на "Синята карта", ние отправяме ясен сигнал, че, независимо от икономическите приливи и отливи, такива имигранти са винаги добре дошли в ЕС".

Според наличните данни, само 1.7 % от общия брой на заетото население в ЕС са високо-квалифицирани работници от трети страни. С този процент Европа изостава от основните имиграционни дестинации в света като Австралия, където този процент е 9.9, Канада със 7.3 %, САЩ 3.2% и Швейцария с 5.3 %. Според най-новото проучване на Евростат обаче, размерът на нелегалната заетост е около 20 % в ЕС.

Важното при тази директива е, че тя изисква хармонизирана процедура за приемане на имигранти, базирана на следните критерии: договор за работа, професионални квалификации и минимална заплата, която трябва да бъде най-малко 1.5 от средната годишна заплата за съответните професии. Гражданите от трети страни могат да кандидатстват както вътре в ЕС, така и отвън. Одобрените кандидати ще получат специално разрешително за работа и пребиваване, което им гарантира поредица социално-икономически права и привлекателни условия за привличане на семействата им.

Въвеждането на "Синята карта" се обсъжда от няколко години в ЕС, но предизвикваше множество разногласия заради страха на някои от по-старите страни-членки от наводняване на пазарите им на труда с имигранти. Причината за това беше първото най-голямо разширяване на ЕС, което всъщност е пето - 2004 г., когато към ЕС се присъединиха 8 бивши социалистически републики и Малта, и Кипър. Много от гражданите на тези страни се възползваха от липсата на сериозни ограничения в някои държави и се заселиха там.

България също обмисля въвеждънето на своеобразна "зелена карта", но само за български емигранти в чужбина или етнически българи. Все още обаче стратегията за българите в чужбина не е гласувана.