euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Бюджетът на ЕС не стига за България и Румъния

Аделина Марини, April 24, 2007

Европейският съюз се нуждае от допълнителни 150 милиарда евро над договорения с много трудности бюджет на общността за периода 2007-ма – 2013-та година, за да може да финансира средствата по структурните и кохезионния фонд за България, Румъния и страните-кандидатки. Това каза Маркус Пипер, заместник-говорител на Европейската народна партия по регионалната политика след представянето на доклада му за въздействието на разширяването върху структурната политика. Причината да липсват пари за двете страни, плюс Турция и държавите от Западните Балкани е фактът, че присъединяването на София и Букурещ стана въз основа на политически решения и те не бяха включени в бюджета за 7-годишния период.

В момента средствата, които България и Румъния получават по структурните и кохезионния фонд се пренасочват от други пера като например Общата селскостопанска политика. По думите на Маркус Пипер, в един момент ще се наложи някой да плати сметката. Лошото, според него, е че увеличаването на бюджета на Европейския съюз с още 150 милиарда евро, би изисквало изключително трудни политически решения. Ще припомня, че след спорове, продължили близо 2 години, лидерите на съюза се договориха за значително по-малък бюджет от заложеното с цената на тежки компромиси. Поради това, докладчикът препоръчва да се направи цялостна оценка на районите, нуждаещи се от подкрепа, за да се сведат до минимум разходите, а също и безцелното наливане на средства. Пипер каза в отговор на въпроса ми, че в момента заради България и Румъния, има региони в Германия, които се водят по-богати и поради това не получават помощи. Той препоръчва още на Европейската комисия да вземе предвид в оценката си и ролята на бизнеса в бедните райони, за да не се получи така, че бизнесът е готов да инвестира така или иначе в даден район и да се окаже, че в него са наляти излишно много средства. Докладът на Маркус Пипер бе одобрен с гласовете на 173-ма депутати в Европейския парламент.