euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Отпадна 8 % бариера за коалиции

Аделина Марини, May 12, 2009

Конституционният съд обяви за противоконституционно налагането на 8 % бариера, въведена с поправките в Закона за избиране на народни представители за коалиции. Съдът разгледа Закона по жалба на 70 народни представители. Освен това, институцията отхвърли искането за обявяване на противоконституционно въвеждането на мажоритарната система, чрез която можем да избираме 31 кандидати. По-специално, съдът отхвърли искането да обяви за противоконституционна алинея 2, която казва: "За произвеждане на изборите по мажоритарната система територията на страната се разделя на 31 едномандатни избирателни района, които съвпадат с многомандатните избирателни райони по ал. 1."