euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Станишев се отчита, за да помогне на избирателите да направят своя избор

Аделина Марини, June 10, 2009

Премиерът Сергей Станишев започна преди минути представянето на отчета на работата на правителството за последните 4 години с думите, че "българското общество има право да види всеобхватната промяна, настъпила в България през последните 4 г. Само така хората могат да направят своя осъзнат избор на предстоящите избори. Разбирам, че за опозицията би било по-добре тази информация, този отчет да ги няма". Премиерът припомни и кои са били основните приоритети, по които неговото правителство е работило, а именно: пълноправно членство на България в ЕС, финансовата стабилност на бюджета и икономиката, повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика, намаляване на безработицата и повишаване на стандарта на живот.

Сергей Станишев обяви, че не се съмнява, че всички опозиционни сили ще започнат да опровергават данните, съдържащи се в отчета. Той призова да не бъде очерняно всичко, постигнато до момента.