euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Южният Коридор е важен за ЕС

Аделина Марини, May 8, 2009

Развитието на Южния коридор за транспорт и енергетика ще обсъждат днес в Прага лидерите на ЕС и на страните от Централна Азия, Южен Кавказ, Магреба и Близкия изток. Това е първата по рода си среща на върха, на която се очаква да бъдат поети първите официални ангажименти между потребители, производители и транзитиращи страни, както и по условията, нужни за успеха на Южния коридор.

Срещата стана възможна след 4 години преговори. В нея участие ще вземат Азербайджан, Египет, Грузия, Ирак, Казахстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Представители ще има на Русия, САЩ и Украйна, но те ще участват само като наблюдатели. Целта е да се даде силна политическа подкрепа, както и да се поемат конкретни ангажименти за развитието на Южния коридор, включително и на Транс-каспийската магистрала.