euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Роко Бутильоне в София

Аделина Марини, May 23, 2005

Европа не е континент, тъй като макар географски да съществува така като понятие, тя не е като Америка, например. Затова Европа е концепция, идея. Това каза италианският министър на културата Роко Бутильоне в лекцията си в Софийския университет "св. Климент Охридски". За да разберем какво е Европа обаче, трябва да имаме представа от това какъв е европеецът, предложи Бутильоне и допълни: "Идеята, че всеки гражданин е отговорен пред останалите, че носи наказателна и гражданска отговорност и че никой не може да бъде наказан заради вината на друг. Тази идея е свързана с фундаменталното европейско разбиране за личността. Както можете да видите в Европейската конституция, новата, тя е като карта, в чийто център е заложена идеята за личността и нейното достойнство. Тази идея за личността в същност е символ на Европа. Не казвам, разбира се, че в другите култури личността не е на почит, но Европа е създала една по-прецизна дефиниция на личността". Според италианския министър на културата прекалено много внимание се обръща на ценностите на Европа, а това не е единственото, което формира смисъла на Европа. По думите му, не по-малко важна е историята, довела до формирането на тези ценности, а оттам и на европейската идентичност. Философ по образование Бутильоне върна аудиторията назад във времето и заяви, че европейската култура представлява цялата философия, литературата, изкуството и музиката, създадени от тази общност, която днес наричаме европейска. Културата е всичко онова, което предаваме от поколение на поколение и по този начин запазваме своята идентичност: "Европейската култура се базира на два стълба - единият е Сократ, а другият е Христос. Сократ е доказал, че човекът има съзнание и това съзнание е единственият съдник на човешките постъпки. Съзнанието е вътрешният глас, който ни води към истината, която ние обаче не можем да преведем на другите, защото това е нашата истина. По този начин Сократ извежда на преден план съзнанието и прави човека морален обект. Това е първият стълб на европейската култура. Вторият е Исус Христос. Спомнете си евангелието на Йоан, според което Исус казва: "Който вярва в мен, приема нова самоличност". Личност в смисъл, различен от този, който влага Сократ - не като морален обект, а като сливане на две същности в една. Тук, разбира се, идва и идеята за Триединството". По-нататък Роко Бутильоне припомни смисъла и същността на Триединството и заяви, че ние без бащите и майките си, без нашата общност сме никои. Именно затова, Европа е идея, идентичност и общност, в която обаче има и правила, които трябва да се спазват, в името на доброто и добруването. Посланието на италианския министър на културата беше ясно - икономиката си е икономика, но културата е тази, която обединява народите в европейската идентичност и, за да разсее и последното съмнение, че някоя страна не принадлежи кой знае колко на Европа, той заяви, че ние нямаме мултиетнически проблеми, а мултикултурни. По думите му всички страни в Европейския съюз са мултиетнически. Италианците, например, посочи той, са смесица от латини, гърци, араби, готи. Няма нация в Европа, която да не е смес от различни етноси. Проблемът обаче е културен - да разберем, че културите ни имат общ корен и само обединени могат да допринесат за развитието на Европа такава, каквато е възникнала столетия назад. Европейците са приятели и длъжници на американците, но, Бутильоне предупреди за опасността от масовата, индустриализирана американска култура и призова Европа да отстоява културата си, тъй като само в нея е спасението на европейския дух и идентичност. В заключение, Бутильоне припомни, че е грешно да говорим за присъединяване към Европейския съюз. По-правилно, според него, е да се говори за обединяване, отново.