euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Прогнозата за приходите през 2010 е твърде амбициозна, според Industry Watch

Аделина Марини, March 22, 2010

За 12-те месеца до януари притокът на чуждестранни спестявания към България е бил само 2.8 млрд. евро. За сравнение, притокът на капитал за 2008 г. е бил почти 15 млрд. евро, съобщава Industry Watch, като се позовава на данните за платежния баланс на БНБ. Според тези данни, има известно увеличение за последните два месеца, но като цяло притокът на капитал у нас е на нивото от 2005-та година, когато бурният икономически растеж на страната ни беше започнал да набира скорост.

Тези ниски стойности на чуждестранния капитал оказват влияние предимно върху обема на вноса, който се е свил за последните 12 месеца с 8.5 млрд. евро. Industry Watch коментира, че големите търговски дефицити, а оттам и дефицитите по текущата сметка, са били показател за бърз приток на чуждестранни капитали.

"За 12-те месеца до януари търговският дефицит се сви до 3.9 млрд. евро, а беше близо 9 млрд. евро през 2008 г. [...] От бюджетна гледна точка обемът на вноса е важен за формирането на значима част от приходите в хазната (най-вече от ДДС, но също така и от акциз и мита). Затова припомняме, че приходите в бюджета през 2006 г. бяха около 20 млрд. лв. Вероятно други пера в бюджета ще са на по-добро ниво от 2006 г. Но програмата за 26 млрд. лв. бюджетни приходи през 2010 г. изглежда твърде амбициозна на фона на макроикономическата реалност", посочват от Industry Watch.