euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Реформа на бюджетните процедури

euinside, January 11, 2010

Първи слушанията в Европейския парламент на кандидатите за еврокомисари ще открие номинираният за еврокомисар на Полша по бюджетната политика Януш Левандовски. Той е с голям както европейски, така и национален опит в ресора, за който е номиниран. В предишния Европейски парламент той председателстваше Комисията по бюджетните въпроси. Той е имал и активна роля в присъединителния процес на Полша, както и в транспонирането на acquis communautaire (законодателството на ЕС) в полското национално законодателство.

Първият му приоритет ще бъде гладкото приемане на бюджет 2011 г., особено в контекста на новата институционална рамка, която се въвежда след приемането на Лисабонския договор (от 1 декември 2009 г.). Планира се и създаването на нова Помирителна комисия, с която двете рамена на бюджетната власт ще бъдат изцяло изградени. Основната функция на помирителната комисия ще бъде да решава спорове между отделните европейски институции - ЕК, Съвета или Парламента. Полският кандидат планира и реформа на многогодишната финансова рамка, наричана досега финансовите перспективи на ЕС, които се изготвят за 7-годишен период. Последният изтича през 2013 г.

Тук можете да прочетете интервю на euinside с г-н Януш Левандовски, направено по времето, когато се договаряше финансовата рамка на съюза за периода 2007-2013 г. Малко по-късно очаквайте и резултатите от препитванията, които започнаха в 14 часа българско време и ще продължат 3 часа.

new 15:20 Основните въпроси, зададени на Януш Левандовски в първия час от изслушването му пред комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, бяха свързани със засилването на контрола върху еврофондовете. България беше спомената изрично като страната с най-висок % на грешки при предоставянето на отчети. Според кандидата за еврокомисар по бюджетната политика заяви, че 11% не е допустимо ниво на грешка. В България този грешката е 13% и е най-високата в целия ЕС срещу 0.3% в Германия, която е с най-ниските показатели. Проблемът обаче е, че специално Кохезионната политика 80% се прилага от страните-членки.

"Проблемът е в различните стандарти, съществуващи в различните държави-членки. Различни са стандартите и в различните съдебни системи. Миналата година бяха събрани 13 млрд. евро от глоби. Моля, имайте предвид, че не всичко, което е грешка означава измама. Много настоявам за пред общественото мнение, че грешка и измама не е едно и също. В някои случаи да, но не всички", подчерта Януш Левандовски.

Голямо изпитание за полския кандидат за еврокомисар беше въпросът дали подкрепя цялостна реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП). Въпросът е щекотлив, тъй като Полша е една от страните-членки, получаващи най-висок % от бюджета на ОСП, който възлиза на 44 на сто от общия бюджет на Общността. Г-н Левандовски обаче успя да запази известна дистанция от националната си принадлежност, каквото е изискването на поста еврокомисар. По думите му, ОСП и в момента се променя. Той предупреди, че не трябва да се допуска национализация и ренационализация на селскостопанската политика. Според него, добър вариант е да се премине към доброволния принцип - държавите-членки на доброволен принцип да насочват усилия към земеделието с цел да се запазят селските райони в Европа.

Левандовски непряко се застъпи и за продължаване на плащането на селскостопански субсидии за източноевропейските страни като заяви, че има проблем с премахването на технологиите, използвани в селското стопанство в новите страни-членки, датиращи от времето на СИВ.

Изслушването на Януш Левандовски продължава и в момента пред бюджетната комисия. На изпит е подложена и заместник председателят на ЕК и кандидат за първия пост върховен комисар по външните отношения и сигурността баронеса Катрин Аштън.

new 16:15 През втория час от изслушването на Януш Левандовски - кандидат за еврокомисар по бюджетната политика премина в комисията по бюджетни въпроси. Основните питания към полския кандидат бяха свързани с бюджета и промените във финансовия регламент във връзка със създаването на новата Европейска служба за външни отношения. Проблемът идва от там, че тази служба е sui generis, т.е. тя ще бъде сравнително самостоятелна - ще има собствен бюджет, но не е ясно още как точно ще стане това. За целта, предвид влизането в сила на Лисабонския договор, финансовото законодателство в тази сфера трябва да бъде променено.

На въпрос на българския евродепутат от групата на ЕНП - г-жа Надежда Михайлова, Януш Левандовски заяви, че финансовият регламент трябва да бъде разгледан под бързата процедура, ако трябва службата да бъде създадена до април. Според г-н Левандовски, оперативните разходи на новата институция трябва да бъде част от бюджета на Европейската комисия.

Два въпроса към полския кандидат зададе и бившият български външен министър Ивайло Калфин, който в момента е заместник председател на бюджетната комисия в ЕП от групата на социалистите и демократите. Неговият въпрос беше свързан с участието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във финансирането на европейски проекти. Той попита още и дали председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу не възлага прекалено много надежди на тази банка. В отговор Януш Левандовски увери, че поради целенасоченото увеличение на капитала на ЕИБ, опасност за капацитета й на финансиране няма. Според него обаче, независимо от увеличаващия се капацитет на банката, трябва да се разширяват възможностите за финансиране на европейски проекти.

Според Ивайло Калфин обаче съществува съвсем реална опасност от създаване на паралелни бюджети и дублиране на финансирането. Кандидатът за еврокомисар по бюджетната политика заяви, че за да работи ефективно ЕИБ ще трябва да може да ползва и безвъзмездно финансиране от европейския бюджет. "Ние сме наясно, че става дума за обществени средства и за разходване на обществени средства. В много страни, включително и в моята имаме проблеми с тези пари - влагането им в публично-частни партньорства (ПЧП), заради предубеждения към тази форма на финансиране, включително и заради измама. Много е сложно за по-новите членки да възприемат подобен подход. Но, ако искаме да разширим нашите възможности, трябва да мислим за нови финансови инструменти и ЕИБ е много важен източник на финансиране", беше отговорът на Януш Левандовски.

new 17:26 Приключи изслушването на кандидата за еврокомисар по бюджетната политика Януш Левандовски в две комисии на Европейския парламент - по бюджетните въпроси и по бюджетен контрол. Много от въпросите бяха свързани с развитието на Общата селскостопанска политика, формирането на бюджета на Общността след 2013 г., когато изтича 7-годишният период на настоящите финансови перспективи и контекста, създаден от влизането в сила на Лисабонския договор. В заключение председателят на Комисията по бюджетните въпроси Ален Ламасур обясни, че г-н Левандовски е бил приет в комисиите със смесени чувства, тъй като едни са завиждали, защото са искали да бъдат на неговото място, а по-младите са искали да последват неговия пример.

Общото впечатление е, че кандидатът е подходящ да заеме постовете на комисар по земеделието, по научните изследвания, дори транспорта, тъй като се е оказал подготвен по много от въпросите в тези сфери. Постът, за който той кандидатства обаче е различен след влизането в сила на Лисабонския договор, тъй като еврокомисарят по бюджетната политика ще съответства много повече на национален финансов министър, отколкото досега. "Разбира се, вие трябва да бъдете голям реалист. Но, в ЕС ако сте само реалист нищо не става. Жан Моне имаше много хубава формула - трябва да се държи сметка за фактите, но не и за фаталността - в Европа няма фаталности", подчерта Ламасур.

Той добави, че всички присъствали на заседанието са били наясно, че в момента се изгражда нова система в новия институционален контекст. Малко по-късно, комисиите по бюджетни въпроси и по бюжетен контрол ще излязат с писмено становище за представянето на кандидата. Ако няма някакви спънки, той ще бъде одобрен, заедно с останалите си 25 колеги на 26 януари на пленарно заседание на парламента.

Много от евродепутатите-членове на двете комисии дойдоха с 1 и 2 часа закъснение заради тежките зимни условия в Белгия и в северната част на Европа.