euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Съдебната реформа у нас е все още на ниво инициатива

Аделина Марини, March 23, 2010

С този извод може да остане всеки, прочел деветте страници на междинния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, публикуван във вторник. В оценката на Комисията се посочва, че все още остават малобройни резултатите, постигнати от съдебната власт по дела, свързани с корупция на високо равнище и организирана престъпност, а през януари 2010 г. имаше нов случай на улично убийство.

В документа е направена и много интересна констатация, а именно, че "все още е необходимо цялостно разследване на твърденията за сериозна корупция, свързани с назначения на високи постове в съдебната система и засягащи членове на ВСС". Европейската комисия вероятно визира скандала с Красьо Черничкия, за когото се твърдеше, че лобира за назначения в съдебната система. Имена в документа, обаче, не се споменават.

През втората половина на 2009 г. обществено достояние станаха твърдения за търговия с влияние и корупция във връзка с назначаване на висши магистрати, засягащи членове на ВСС. В отговор на твърденията ВСС започна официални дисциплинарни производства срещу редица магистрати. Двама от членовете на ВСС се оттеглиха под обществен натиск и се завърнаха в съдийската система. Преди това ВСС заяви, че и двамата са нарушили етичния кодекс на магистратите, и поиска тяхното оттегляне, пише още в междинния доклад на Европейската комисия.

Прави впечатление обаче, че в документа твърде често се правят позовавания на "твърдения". Така например в продължение на горния абзац, в документа пише: "Според твърдения липсата на правно основание е попречила на ВСС да предприеме дисциплинарни мерки срещу тях. В отговор министърът на правосъдието представи предложение за изменение на Закона за съдебната власт, с което се цели засилване на дисциплинарната отговорност на членовете на Висшия съдебен съвет".

Притеснителното при честата употреба на думата "твърдения" в този документ, макар и междинен е, че не става ясно на какви "твърдения" Комисията е базирала своята оценка. Дали става дума за публикации в медиите или на наблюдения на нейните експерти "на място".

Докладът отчита и това, че в момента се разследват няколко случая на корупция по високите етажи на властта - системен проблем, съществуващ в абсолютно всички доклади, които Европейската комисия изготвя за България както преди нейното присъединяване, така и след това. Независимо от това обаче, говорителят на ЕК Марк Грей посочи за пореден път, че е важно разследванията да завършват с осъдителни присъди.

Очакванията на експертите на Комисията са, че започнатите в НАП и агенция "Митници" реформи ще доведат до по-голяма отчетност и ефективност.

Както и всяка година един от най-интересните моменти при представянето на иначе скучните оценки е "разчитането" на написаното. По дефиниция междинните доклади са чисто технически, т.е. те задават тона, проблемите, по които е работено задълбочено и се очакват резултати по шестте показателя, формулирани още при създаването на мониторинговия механизъм. В този смисъл, трудно може да се очаква от него политическа насока, похвали или смъмряния.

За сметка на това обаче, Министерството на външните работи смело анализира 9-страничния документ като заяви в специално изявление, публикувано по-малко от час след официалното представяне: "В Доклада се признава категорично политическата воля на правителството, произтичаща от ясния мандат на българските граждани, за борба с престъпността и за реформиране на правоприлагащите органи. ЕК отчита положително значението на конкретните акции, предприети от МВР и прокуратурата през последните шест месеца, и особено повдигнатите обвинения срещу двама бивши министри, двама депутати и един бивш директор на държавна агенция".

Реакцията на премиера Бойко Борисов обаче, беше още по-смела. „В доклада ясно се казва, че има политическа воля, мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат”, коментира премиерът в Катар, цитиран от агенция "Фокус". Що се отнася до Европейската комисия, нейна е водещата роля в съдебната реформа, защото "След като са ни приели с тази нереформирана съдебна система, сега те трябва да бъдат водещи в реформирането й".

Истината е, че в документа по повод усилията на правителството пише следното: "През последните шест месеца България предприе редица важни инициативи, които показват желание за реформа. Тези усилия са похвални. Въпреки че, тяхната стойност може да се оцени единствено с оглед на ефективния им принос към борбата срещу корупцията и организираната престъпност, след като бъдат осъществени, неотдавнашните усилия на България доказват все по-голямо признаване на необходимостта от
задълбочени и широкообхватни реформи
". А говорителят на Комисията Марк Грей добави, че механизмът ще бъде необходим дотогава, докато правителството осъществи всички необходими реформи.

Това може да бъде изтълкувано и не като похвала, а като предупреждение в стил "Отдавна вече не се връзваме на добрите ви намерения, защото както е казано в поговорката - и пътят към ада е послан с добри намерения".