euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България ще бъде съвносител на нова правна рамка за трансфер на съдопроизводство в ЕС

Аделина Марини, October 19, 2009

Шведското председателство на ЕС е отправило покана до България да бъде съвносител на проект за рамково решение за трансфер на производство по наказателни дела в рамките на ЕС. До момента, подобна рамка имаше в Съвета на Европа, ратифицирана само от 13 нейни членове, сред които и България, и оказала се неефективна. Това е наложило, да се направи нова, която да обхване Европейския съюз, независимо от Съвета на Европа, който е друг тип политическа организация, обхващаща и държави извън ЕС.

Независимо, че България е приела да бъде съвносител, все още има много неизяснени въпроси. Сред условията за искане на трансфер на наказателни производства са: когато престъплението е извършено изцяло или частично на територията на дадена страна-членка или на 2 държави, когато извършителят е гражданин на 1 държава, но е извършил престъпление в друга членка, както и когато част от доказателствения материал се намира на територията на държава, в която не е извършено престъплението. Такъв е например случаят "Борилски", при който български граждани са извършили убийство на територията на Франция.

Представителят на Министерството на правосъдието на заседанието на Съвета по европейски въпроси в Министерския съвет днес, Флориан Флоров обаче не успя да обясни дали дадена страна-членка, чийто гражданин е извършил престъпление в друга, може да изиска производството да се проведе на нейна територия и според нейното законодателство. Така, както се получи с английския футболен фен Майкъл Шийлдс. Той беше осъден у нас за убийство, но беше изпратен в родната си страна за излежаване на присъдата и, впоследствие освободен. Според г-н Флоров, идеята на новата правна рамка е просто да се улесни сътрудничеството между компетентните органи на страните-членки на ЕС.

Освен това, обясни той, няма нищо ново в правната рамка, тъй като компоненти от нея са залегнали в чл. 478 от НПК и последващите членове, уреждащи трансферите на производство. Макар това вече да е включено в националното ни законодателство, идеята на новата правна рамка е към нея да се присъединят и останалите страни-членки на ЕС. Възможно е обаче, държави като Великобритания, които са договорили специални изключения по отношение на правосъдието и вътрешните работи, да не я подпишат.

Г-н Флоров не успя да каже и дали, ако тази рамка бъде приета, ще доведе до промяна в националното ни законодателство. Темата ще бъде обсъждана на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, който ще се проведе на 23 октомври в Люксембург.