euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Намериха се пари за плана на Барозу

Аделина Марини, April 28, 2009

2 милиарда евро от излишъка от бюджета за 2009-та година на ЕС ще бъдат използвани за финансиране на Европейския план за възстановяване на икономиката, предложен в края на миналата година от ЕК на обща стойност 5 млрд. евро. Първоначално стана ясно, че планът, от който близо 4 млрд. са посветени на енергийни проекти, няма откъде да се финансира заради междуинституционални пречки, които забраняват излишъците в бюджетите за всяка година да се пренасочват. Позволено е единствено да се връщат на страните-членки пропорционално.

Късно снощи обаче министрите на външните работи на съюза решиха по време на заседанието им в Люксембург 2 млрд. от излишъка да бъдат пренасочени за финансиране на Плана. Останалите 1.98 млрд. евро за енергийните проекти ще бъдат платени, отново чрез излишъка, но в бюджета за следващата година като се използват компенсационни механизми. Възможно е да се стигне до прилагането на този механизъм и за 2011-та, ако не стигнат парите.

С останалите средства до 5.0 млрд. Планът на Барозу предвижда финансиране на проекти за изграждане на широколентов интернет в селските райони, както и за Общата селскостопанска политика. За целта министрите решиха да увеличат с 600 млн. евро бюджета за тази година. Останалите 420 млн. ще бъдат използвани от бюджета за 2010-та година.

Същевременно, министрите решиха, че засега не се налага корекция на целия бюджет или, така наречените, финансови перспективи за периода 2007-2013-та година.