euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Евродепутатите искат защита на депозитите до 100 хиляди евро в целия ЕС

Ралица Ковачева, Евелина Топалова, May 25, 2011

Комисията по икономическите и паричните въпроси в Европейския парламент гласува да се увеличи лимита на банковата защита върху депозитите от 50 000 на 100 000 евро, а срокът за изплащане на обезщетения да се намали на 5 работни дни. Евродепутатите обаче оставиха правото на страните-членки сами да решат как да оформят схемите за гарантиране на депозитите според националните специфики.

Според докладчика по темата Peter Simon (S&D, Германия) промените в законодателството са необходими, за да се гарантира че банките, а не данъкоплатците и правителствата, ще поемат всички мерки за гарантиране на депозитите. Необходимо е също да има повече хармонизация на европейско ниво по отношение на стандартите, като същевременно се запази правото на страните-членки да решават според националните специфики.

Специално внимание евродепутатите обръщат върху превантивните мерки, целящи една банка да се запази функционираща. Затова докато според Европейската комисия само една трета от средствата в гаранционните схеми могат да се използват за тази цел, евродепутатите смятат, че ако се налага може да бъде използвана и цялата сума, стига участниците в схемата да са в състояние да поемат задълженията, които биха възникнали.

Всяка гаранционна схема трябва да достигне ниво на финансиране от 1,5% от гарантираните депозити. За разлика от предложението на Комисията това да стане в рамките на 10 години, парламентът смята, че срокът трябва да се удължи на 15 години, което ще позволи на европейските банки да останат конкурентоспособни. Парламенът подкрепя предложението на Комисията да се спазва правилото „замърсителят плаща”, така че банките с по-рискови профили да плащат два и половина пъти повече от тези със среден риск. Нивото на риска ще се определи по стандартизирана методика от Европейския банков орган.

Евродепутатът от групата на Зелените/ЕСА Sven Giegold (Германия), докладчик по темата в сянка, изрази задоволството на групата от повишения размер на гарантираните депозити, както и от задължението банките да разполагат с финансиране ex-ante (предварително) в размер на 1,5% от депозитите. „Приветстваме решението на Комисията да подкрепи предложението на Зелените да се гарантира, че вноските на финансовите институции в гаранционните схеми ще съответстват на риска. Честно казано, най-ефективният начин да се гарантира това би бил чрез задължителна регулация на европейско ниво и съжаляваме че това не беше прието.”

Спестителите ще могат да получат гарантираните си влогове в срок от 5 работни дни, но до 2016 година страните-членки имат право да прилагат и сегашния срок от 20 работни дни. При това положение, обаче, спестителите могат да получат 5 хиляди евро в рамките на 5 работни дни. За да се повиши прозрачността, евродепутатите настояват спестителите да бъдат ясно информирани как са гарантирани влоговете им, а в случаите, когато не са гарантирани, спестителите трябва да получат възможност да изтеглят парите си без никакви санкции.

Преди промените да бъдат окончателно приети, Европейският парламент и Съветът на финансовите министри на ЕС трябва да постигнат съгласие по тях. Преговорите ще започнат, когато и Съветът излезе с позиция по темата.