euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Люксембург няма да е вече данъчен рай

Аделина Марини, May 21, 2009

Люксембург подписа споразумение за обмен на банкова информация със САЩ при поискване и по всички данъчни въпроси. Това е огромна крачка напред в международните усилия за борба с избягването на данъци, съобщи Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОИСР). Това е първото споразумение на Люксембург със страна-член на ОИСР, която изпълнява стандартите на организацията за обмен на информация.

Според ОИСР премахването на трансграничното избягване на данъци и на данъчните убежища ще помогне на развиващите се страни да повишат приходите си за така необходимите училища, пътища и болници. През април на срещата на върха на Г20, по инициатива на ОИСР, беше оповестено намерение за се предприемат действия срещу данъчните убежища, които не изпълняват международните стандарти за прозрачност и обмен на банкова информация.

Вече няма район, който да не се е съгласил да приеме международните стандарти на ОИСР, но все още са малко споразуменията, сключени до момента. Пълният списък към 19 май можете да видите тук.