euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Латвия получи разрешение за държавна помощ

Аделина Марини, April 23, 2009

Латвия получи разрешение от Европейската комисия да подпомогне някои свои фирми, които срещат финансови трудности заради икономическата криза. Според схемата, допусната от Правилата за държавна помощ на ЕС, правителството ще може да отпусне субсидирани гаранции за първоначални инвестиции, както и заеми за оборотен капитал. Заемите може да бъдат сключвани до 31 декември тази година.

Държавната помощ е допустима според условията на ЕК за държавна помощ в подкрепа на финансовата система по време на криза, тъй като е ограничена по време и финансовите ограничения. Според еврокомисаря по въпросите на конкуренцията Нели Крус, "латвийската гаранционна схема е ефективен начин за поощряване на бизнес инвестициите и в икономическото възстановяване без да се нарушават неправомерно правилата на конкуренцията".

Латвия среща сериозни проблеми заради икономическата и финансова криза, тъй като икономиката й през последните години растеше с огромни темпове, което доведе до кредитен, строителен и инвестиционен бум. Това сериозно попречи и на амбициите на балтийската страна да приеме единната европейска валута, тъй като поради интензивния икономически растеж, инфлацията не падаше под 15 % на годишна база. Дори и сега, при рязкото свиване на латвийската икономика, инфлацията продължава да е висока. Латвия е и една от малкото европейски държави, получили финансова помощ от МВФ и ЕС.