euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Липсата на финансиране пречи на предприемачеството

Аделина Марини, June 4, 2010

Близо половината (45%) от европейските граждани искат сами да си бъдат началници, ако можеха. Броят им продължава да е по-нисък от Съединените щати, където 55 на сто от населението предпочитат самонаетостта. Това показва проучване на Европейската комисия. Изследването отчита обаче, че броят на американците, които искат сами да са си шефове е спаднал с 6 пункта от 2007 година насам. Обяснението на тези данни е, че 73% от американските граждани (срещу 49% в ЕС) са заявили, че имат добро мнение за предприемачите.

Целта на изследването е била Европейската комисия да получи по-ясна картина за предприемачеството, да идентифицира причините, които карат хората да започнат собствен бизнес, както и да открият какви са пречките пред подобно решение. Резултатите от проучването, направено през 2009 г., ще бъдат използвани от изпълнителния орган на ЕС за стратегически цели - формиране на политики. Интересна подробност е, че за първи път това изследване включва страни от Азия (Китай, Япония и Южна Корея). Азиатските данни показват, че най-високата самонаетост е в Китай - 71%, докато в Япония процентът е най-нисък - 39.

Според еврокомисаря на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни, който е и вицепрезидент на ЕК, предприемаческият потенциал в Европа не е използван пълноценно. Независимо, че данните показват 45% готовност на европейските граждани да създават собствен бизнес, реалността показва много по-лоши резултати - средно 10 на сто са самонаетите към днешна дата.

В рамките на самия ЕС данните варират рязко. Гърция и Кипър показват резултати над средните за ЕС и дори по-високи от САЩ. В Словакия, Белгия и Дания само една трета или по-малко проявяват интерес към предприемачеството.

Изследването показва значителни разлики и на полов принцип. Мъжете и младите хора имат по-силно изявени предпочитания към самонаетостта, отколкото жените или възрастните хора. Същевременно, от изследването става ясно, че ако човек е отраснал в предприемаческо семейство и живее в градски район, това оказва влияние върху желанието му да се захване със собствен бизнес.

Обикновено липсата на финансиране се оказва най-голямата пречка пред желаещите да се захванат с нещо собствено. Друг интересен факт е, че внезапната поява на пари (наследство, например) не е достатъчна причина за започване на бизнес. Разликите между отделните държави обаче са значителни.