euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Industry Watch: Трудът остава най-тежко облаганата сделка в България

euinside, December 22, 2009

Данъчно-осигурителната тежест е била през тази година 33.6%, което прави покупко-продажбата на труд в България сред най-тежко облаганите сделки, сочат данните на Industry Watch. За 2010 г. икономистите на Industry Watch посочват, че това бреме ще спадне малко до 32.6% с предвижданите от правителството облекчения. Така, за да даде на своя работник нетна заплата от 500 лв., работодателят прави разходи за труд в размер на 739 лв. За заплати над 2000 лв. данъчно-осигурителната тежест намалява. Чак при заплати от 5000 лв. и повече тя пада под 20% от разходите за труд, изчисляват от организацията.

Същевременно, икономистите отчитат най-голямото свиване във вноса на суровини, включително петрол и газ. За последните 12 месеца общата им стойност, до септември, е 7.3 млрд. евро, което е около 40% от общия внос в страната. Това означава свиване от 37% в сравнение с предходната година. Силно свит е пазарът на дълготрайни потребителски стоки - само за една година този внос е спаднал с около 470 млн. лв. Най-малко засегнат от кризата е пазарът на бързооборотни потребителски стоки, където вносът дори бележи увеличение от 8% годишно, посочват още от Industry Watch.