euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Съдии ще се учат да работят по Натура 2000

Аделина Марини, May 28, 2009

Как да се прилагат европейското законодателство в областта на околната среда ще се учат националните съдии в първия семинар, който ще се проведе в София днес и утре. Ролята на националните съдии в прилагането на законодателството на ЕС е от основно значение, особено по отношение на околната среда, където хиляди решения с потенциални последици върху природата се взимат всяка година в ЕС. Подобни решения може да са свързани с нови сметища, въпроси, свързани със защитата на Натура 2000 или разрешения за промишлени инсталации.

37 съдии ще пристигнат в София, за да участват в първия семинар по законодателството на ЕС за природата. Ще има съдии от България и 9 страни-членки, сред които Франция, Германия и Литва.

Законодателството на ЕС по Натура е разделено на две: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Съгласно Директивата за птиците страни-членки са задължени да определят най-удобните места като Специални защитени зони, за да бъдат опасени различните видове диви птици. Директивата за местообитанията пък изисква от страните-членки да определят места за Общностна важност за запазването на различни видове животни.

Вероятно е съвпадение, че семинарът ще се проведе в София в момент, когато се правят опити отново да се прокара закон, който да позволи замените на държавни гори и земи. Това беше забранено през януари след масови протести на природозащитници. Въпреки това обаче, бяха използвани вратички в закона, за да се извършат замени до последно. После на заменените терени се строят курорти, голф-игрища или други, ощетяващи природата неща.