euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Доход ли е 0 лева?

Ралица Ковачева, March 6, 2010

Може ли някой да получава заплата от 0 лева и да дължи осигуровки върху нея? И ако да, какви? Причината за този юридическо-математически казус е Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП. В него данъчните власти тълкуват промени в Кодекса за социалното осигуряване (чл.6, ал.3), в сила от началото на тази година. Документът нямаше да предизвика такова обществено брожение, ако не вменяваше на управителите на търговски дружества задължението да плащат осигурителни вноски върху недоговорени и несъществуващи възнаграждения. Това означава собствениците и управители на фирми да се осигуряват два пъти - освен сегашните си задължителни вноски като самоосигуряващи се лица, да внасят и осигурителни вноски по договори за управление и контрол, които са с изключително високи осигурителни прагове.

Ето как обяснява ситуацията Преслав Недев (Ведомост Инфо): "Най-популярната ситуация при търговските дружества (най-вече ООД) е, когато управлението се осъществява от работещите собственици. Съответно, те са вписани в Търговския регистър и като управители. Данъчните какво казват? Щом съдружникът (собственикът) на дружеството упражнява и финансова дейност, освен управлението на дружеството, осигурява се на две основания – и като управител, и като самоосигуряващо се лице".

Въпросът е какво става, ако управителят получава заплата от 0 лева? Ако се приема нулевият доход за възнаграждение, тогава има задължение за осигурителни вноски, но ако 0.00 лв не е възнаграждение, тогава как върху него се дължат осигуровки?

Според Инициативен комитет от потребители в портала odit.info, които разпространиха в интернет петиция срещу промените, най силно ще пострадат малките фирми, в които собственикът, управителят и работещият е едно и също лице. За тях осигурителната тежест нараства четирикратно, при това без оглед дали дружеството функционира или не. В петицията се настоява депутатите да преразгледат разпоредбата на чл.6,ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, като я променят или пояснят, за да не се допускат подобни разширителни тълкувания.

Преслав Недев, както и много други хора казват, че добре разбират на какво се дължи това: “За да съм честен, разбирам защо сега излезе този тип тълкуване. Вноските за пенсионните фондове намаляват, сумите върху които се внасят осигурителни вноски също намаляват, като източника на доходи се пренасочва към друг вид, който не подлежи на осигуряване. Но решението на този проблем не е в издаването на указания, а е в промяна на данъчните и осигурителни закони. Може да се направи като се смени цялата философия на данъчното облагане - например, да се погледне как са решили този проблем в Австрия или Германия, как се определя данъчно-осигурителната основа за облагане на доходите на физическите лица, стига да има политическа воля, но не и да се правят поръчки на данъчната администрация в смисъл «свършиха парите, мислете как да съберете повече»".