euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Има ли какво още да се каже за мониторинговия механизъм на ЕК?

euinside, May 16, 2010

През март Европейската комисия публикува с известно закъснение междинния си доклад по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи - механизъм, който беше наложен на България и Румъния като условие за присъединяването им към ЕС на 1 януари 2007 г. Първоначално докладите, както и самият механизъм бяха водещи теми в медиите и обществото заради усещането, че благодарение на тях България на практика не е равноправен член на Съюза. В рамките на първите три години от механизма имаше опасност да бъде задействана и предпазна клауза в областта на правосъдието.

Нейният срок обаче изтече и сега реална опасност за страната ни няма, освен да спре да се бори да стане правова държава. Сега, 3 години по-късно, интересът към темата е почти никакъв. Публикуването на междинните доклади, които обикновено задават тона на основния годишен документ на Комисията, предизвикват дежурни интервюта по медиите, кратки статии във вестниците и създадоха нова тенденция - политиците започнаха да говорят за механизма като за нещо необходимо и полезно за България.

Нещо не е наред

Усещането, че нещо не е наред и че не трябва да е така предизвика спонтанната реакция на euinside и политолога Владимир Шопов да направим нещо, за да върнем дискусията в дневния ред на обществото на едно от първите места. Защото в момент, когато непрекъснато се говори за съдебна реформа и се коментират идеи "на парче", Механизмът би бил още по-полезен с конкретните цели, които поставя и с общата визия, която задава. Защото крайната цел на това наблюдение и на редовните доклади не е просто да се реши един или друг проблем на съдебната система, а България да бъде истинска правова държава.

Затова решихме, освен да поставим темата в euinside и в blogeurope на Владимир Шопов, да организираме обществена дискусия, под формата на кръгла маса, на която да потърсим ползите от Механизма и да коментираме неговото бъдеще като коректив и насока. С участието на представители на посолствата на страните, проявили най-голяма заинтересуваност, критичност и нетърпимост към ставащото у нас, с експертизата на хора от неправителствения сектор, които с години работят по темата, с наши колеги-журналисти, политици.

Дискусията ще бъде на 17 май, понеделник, в 10.30 сутринта. Надяваме се да постигнем нашата цел, а именно - да върнем отново вниманието на обществото към това, че България все още има да извърви много дълъг път преди да се превърне в правова държава. Такава, в която законът е над всичко и важи за всички.

След дискусиуята euinside ще обобщи резултатите от нея и ще ви ги представи.