euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Производствен спад в България за февруари

Аделина Марини, April 23, 2009

Производствените поръчки в България са спаднали с 11.9 % през февруари тази година в сравнение с месец януари, сочат най-новите данни на Евростат. Поръчките в целия ЕС са спаднали с 1.4 на сто, а в Еврозоната с 0.6 %. На годишна база в Еврозоната поръчките са спаднали с 34.5 % през февруари 2009 в сравнение с февруари 2008. В ЕС27 спадът е 33.3 %. Индустрията като цяло, с изключение на корабите, железопътното и въздушното оборудване, се е свила с 34.1 % в Еврозоната и с 32.2 % в ЕС27.