euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН ще гласува увеличаване на тавана за заемите

Аделина Марини, 5 май 2009

От 25 на 50 млрд. евро се очаква да бъде увеличен таванът на заемите, които ЕС може да отпуска на страни-членки, пострадали тежко от финансовата криза. Това се очаква да стане на Съвета по икономическите и финансови въпроси (ЕКОФИН) днес.

Освен това, финансовите министри се очаква да вземат решение и по въпроса за акцизите върху тютюна. Според проекто директивата, предложена от Председателството, в името на опазването на здравето, минималните акцизи върху тютюна трябва да се увеличат. Освен това, стремежът ще бъде постепенното изравняване на акцизите за качествен тютюн с тези на цигарите. Предложението е от 1 януари 2014 г. минималната стойност на акциза да бъде 90 евро за 1,000 цигари или пропорционално - 60 % от средната продажна цена. В предложението са включени и преходни периоди за онези държави, които все още не са достигнали минималните акцизни ставки или пък скоро са го направили.

Ще бъде прието, без повече обсъждания, и договореното на пролетния съвет през март политическо споразумение за намаляване на ставките по ДДС, като изключение от правилото отново е договорила Великобритания.

Освен това ЕК ще представи и проекта си за бюджета на ЕС за 2010, който е с акцент върху икономическото възстановяване. В него е заделена и сума, която ще финансира частично Плана на ЕК за икономическото възстановяване на стойност 5 млрд. евро.