euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН ще гласува увеличаване на тавана за заемите

Аделина Марини, May 5, 2009

От 25 на 50 млрд. евро се очаква да бъде увеличен таванът на заемите, които ЕС може да отпуска на страни-членки, пострадали тежко от финансовата криза. Това се очаква да стане на Съвета по икономическите и финансови въпроси (ЕКОФИН) днес.

Освен това, финансовите министри се очаква да вземат решение и по въпроса за акцизите върху тютюна. Според проекто директивата, предложена от Председателството, в името на опазването на здравето, минималните акцизи върху тютюна трябва да се увеличат. Освен това, стремежът ще бъде постепенното изравняване на акцизите за качествен тютюн с тези на цигарите. Предложението е от 1 януари 2014 г. минималната стойност на акциза да бъде 90 евро за 1,000 цигари или пропорционално - 60 % от средната продажна цена. В предложението са включени и преходни периоди за онези държави, които все още не са достигнали минималните акцизни ставки или пък скоро са го направили.

Ще бъде прието, без повече обсъждания, и договореното на пролетния съвет през март политическо споразумение за намаляване на ставките по ДДС, като изключение от правилото отново е договорила Великобритания.

Освен това ЕК ще представи и проекта си за бюджета на ЕС за 2010, който е с акцент върху икономическото възстановяване. В него е заделена и сума, която ще финансира частично Плана на ЕК за икономическото възстановяване на стойност 5 млрд. евро.