euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ръст на заплатите, въпреки кризата?

euinside, February 21, 2010

Националният статистически институт отчита 13.3% ръст на номиналните стойности на заплатите за 2009 г., спрямо 2008 година, въпреки свиването на търсенето на работна ръка, както и увеличаването на безработицата. Средната месечна работна заплата, преди плащане на данъци и осигуровки, е била 585 лв. през 2009 г. според данните на официалната статистика. В частния сектор ръстът е 13.7 на сто.

Според Industry Watch, причината за тези данни, ако са коректни е, че през миналата година работодателите са съкращавали предимно работни места, на които заплатата е под средната за икономиката. Така дори на запазените работни места да няма увеличение на заплатите, статистиката отчита ръст на средната заплата.

Industry Watch посочват обаче, че е притеснително увеличението на заплатите в обществения сектор с 11.6% при положение, че в този сектор е много трудно измерването на производителността на труда. Нещо повече, предвид лекото съкращение на служители с около 1.8% миналата година, очевидно е, че нарастването на заплатите едва ли е обрързано с подобрение на резултатите на труда в обществения сектор.

Същевременно, анализаторите от Industry Watch посочват, че инфлацията за 12-те месеца до януари 2010 г. е 2.3%, измерена чрез индекса на потребителските цени. През 2009 г. реалните заплати, получени чрез изчистване на инфлацията на потребителските цени, са се променили по следния начин: обществен сектор - плюс 8.5%, частен сектор - плюс 10.6%.