euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

МВФ: Предстои разширяване на световната криза

Аделина Марини, April 21, 2009

След няколкото окуражаващи новини за справящи се с кризата големи фирми като веригата супермаркети във Великобритания "TESCO", Международният валутен фонд поля с ледена вода надеждата за по-скорошно излизане от световната рецесия. В доклада си за Глобалната финансова стабилност, публикуван днес, фондът посочва, че финансовата система остава под сериозен натиск като се очаква кризата да се разпростре до домакинствата, корпорациите и банковия сектор както в развитите, така и в нововъзникващите икономики. Според експертите на МВФ, най-голямото предизвикателство пред света в момента е да се прекъсне спиралата надолу между финансовата система и световната икономика.

Основният проблем, според доклада, е че все още банките не са се прочистили от лошите кредити, не са се преструктурирали, а в някои случаи - рекапитализирали, поради което продължават да влияят зле върху икономическата активност.

Друг проблем е, че все по-широк кръг небанкови институции са подложени на стрес заради спада на цените на акциите. Пенсионните фондове са едни от най-засегнатите, тъй като техните активи се обезценяват изключително бързо. Много застрахователни компании отчитат загуби като в някои случаи става дума дори за изчерпване на редовните капиталови излишъци.

Фондът препоръчва незабавно прилагане на досега договорените мерки като поставя акцент върху политическата воля за действие, защото, според доклада за Глобалната финансова стабилност, всяко политическо колебание може да обезкуражи частния сектор да се ангажира конструктивно в намирането на решение на проблема. Друга препоръка на МВФ е пълна прозрачност по отношение на счетоводните баланси на проблемните банки.

Препоръките на фонда се припокриват почти изцяло с набелязаното от лидерите на Г20 на срещата им в Лондон преди месец, както и на предишни международни форуми. Впрочем, именно на срещата на Г20 в Лондон Международният валутен фонд получи драстично увеличение на парите, с които може да отпуска заеми като по този начин се засили и ролята му на водеща международна финансова институция.